Noord

Bestuur en contact

Chris (C.A.J.) van Malkenhorst, EMlog, RI, voorzitter; lkol (R) b.d.

mr. Jan (J.) Mulder, secretaris; kap (R) b.d.


drs. Bert (E.S.) Alberga, penningmeester; maj (R) b.d


ing. Dick (D.H.H.) Heyse, lid Ledenraad; maj (R) b.d.


Tel secretaris: 0529-451042

E-mail: jan-yvonne.mulder@planet.nl

 

 

Welkom op het gedeelte van de Afdeling Noord.

Wij gaan proberen de informatie Up to Date te houden, mocht dit niet gelukt zijn (U mist iets of het is oude koek) graag een mail naar VOA Noord

 Agenda