Home

De VOA

 "Vereniging voor Officieren van het Wapen der Artillerie".

Ons doel is het bevorderen van een hechte kameraadschap onder onze leden, het bevorderen van het vakmanschap van officieren van ons Wapen en van officieren die betrokken zijn bij ons vakgebied en het bevorderen van een zinvolle traditiehandhaving.

Bent u ook (ex) officier van ons wapen? wordt dan ook lid van de VOA. 

 

Verzending SINTE BARBARA 

De verzending van de Sinte Barbara is door een fout bij onze vormgever ernstig in het ongerede geraakt. De adresgegevens zijn door deze fout niet correct afgedrukt waardoor alleen naam, postcode en woonplaats aanwezig zijn. Straat en huisnummer ontbreken. Hierdoor zal een groot aantal van onze leden de Sinte Barbara niet ontvangen hebben op dinsdag 2 april 2019.

Wij doen er alles aan om deze fout zo spoedig mogelijk te herstellen. De verwachting is dat dit uiterlijk dinsdag 16 april gelukt moet zijn. Mocht dat niet het geval zijn, verzoek ik u mij dat te melden, zodat ik de Sinte Barbara alsnog kan worden toegestuurd.

Met oprechte excuses voor dit ongemak.

Teun Baartman, eindredacteur