Home

De VOA

 "Vereniging voor Officieren van het Wapen der Artillerie".

Ons doel is het bevorderen van een hechte kameraadschap onder onze leden, het bevorderen van het vakmanschap van officieren van ons Wapen en van officieren die betrokken zijn bij ons vakgebied en het bevorderen van een zinvolle traditiehandhaving.

Bent u ook (ex) officier van ons wapen? wordt dan ook lid van de VOA. 

 

----------------

 

Op 23 oktober vindt de tweede ALV van 2019 plaats met als enig inhoudelijk agenda punt het goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de Vereniging Officier Artillerie. De vergadering vindt plaats in de Blauwe Zaal op de Legerplaats bij Oldebroek van 14.30 – 14.55. Stukken voor de vergadering vindt u achter het ledengedeelte op deze website.

Secretaris VOA