De jaarlijkse samenkomst van onderofficieren en officieren der artillerie op onze geliefde “Knobbel”. Dit jaar was het druk; bijna twee maal zoveel artilleristen schudden elkaar de hand, dronken een drankje en luisterden naar het artillerie orkest welke weer enthousiast aanwezig was.

Eerder op de dag was er al afscheid genomen van de gewaardeerde collega’s die met FLO waren gegaan afgelopen jaar. Tijdens de afscheidslunch kregen zij allen een persoonlijke speech van de generaal-majoor Rietdijk en het nieuwe afscheidscadeau. (zie foto)

Zoals altijd begint de jaardag bij de officieren met de toespraak van de generaal. Dit jaar benadrukte hij de komende dreiging en onze rol nu en in de toekomst, de groei van defensie en het belang van goed personeel in de komende taak. Ook werden de best man/woman gibernes uitgereikt bij de officieren en onderofficieren en de gelukkigen in het zonnetje gezet.

Na de afsluiting met het traditionele Chinese buffet werden de nodige drankjes nog genuttigd en vertrokken de officieren naar de onderofficiersmess waar het nog lang gezellig was.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB