Jaarlijkse burgemeestersdiner

Op vrijdag 13 jan j.l. vond in de officierscantine het jaarlijkse burgemeestersdiner plaats. Dit diner wordt door commandant Vuursteun Commando georganiseerd en vindt plaats in de officierscantine van de Legerplaats bij Oldebroek.

De deelnemende burgemeesters waren de burgemeester van Elburg, dhr. Jan Nathan Rozendaal, de burgemeester van Oldebroek, mevr. Tanja Haseloop-Amsing, de burgemeester van Hattem, mevr. Marleen Sanderse, de burgemeester van Heerde, dhr. Jan-Willem Wiggers, de burgemeester van Epe, dhr. Tom Horn, en de burgemeester van Nunspeet, mevr. Céline Blom. De aanwezige officieren waren commandant 41 Afd Art, lkol Jeffrey van der Veer, hoofd ASK, lkol Marco Hoekstra, commandant Vuursteun School, lkol Rob de Vries, chef staf VustCo, lkol Geertjan Heidekamp, en hoofd transitieteam Vuursteun, lkol Rody Spruijt. De burgemeesters en officieren waren vergezeld van hun partner.

In het kader van goed nabuurschap is het waardevol dat burgemeesters van de omliggende gemeentes en sleutelfunctionarissen van het VustCo, de belangrijkste gebruiker van de Legerplaats bij Oldebroek, de Lkol Tonnetkazerne en het ASK, elkaar ook persoonlijk kennen. Door de Covid-pandemie had dit traditionele diner de afgelopen drie jaar niet plaatsgevonden. Het diner vond gebruikelijk in december plaats, en had ook wel de naam ‘eindejaarsdiner’. Vanaf nu zal het diner plaatsvinden op de laatste vrijdag van januari.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB