Kolonel Hoefsloot nieuwe commandant VuursteunCommando

Op 8 mei 2019 vond de commando-overdracht van het VuursteunCommando plaats op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO). De kolonel P.G.F. (Paul) Hoefsloot nam het commando over van de kolonel M.R.C. (Marc) van Ockenburg. De ceremonie met wat lichte regen vond plaats op het Korpsplein van de LbO. Het plein werd omringd door verschillende militaire voertuigen en de aangetreden militairen. De tenten waren gevuld met familie, genodigden, burgemeesters en generaals.

Kolonel Van Ockenburg is sinds 2016 commandant van het commando en heeft zich bezig gehouden met het herstellen en de groei van de Nederlandse Artillerie-eenheid. Zo heeft van Ockenburg een nieuwe afdeling opgericht om de aansturing van de verschillende ‘batterijen’ (artillerie-eenheden) te optimaliseren. In de nabije toekomst komen er nieuwe Pantserhouwitsers binnen bij het VuursteunCommando, de aankoop van een nieuwe radar (Multi Missie Radar van Thales) heeft plaats gevonden en er is inmiddels geschoten met de Excalibur.

In een persoonlijke toespraak waarin hij zijn personeel en externe relaties bedankte voor de steun die hij ontving in de afgelopen jaren was ook een punt van zorg te horen. Het tekort aan munitie en de inzetbaarheid van het materiaal laat ons soms in de steek. Daarnaast is er een gebrek aan technisch personeel.

Toch ziet Kolonel Van Ockenburg de toekomst van het commando positief tegemoet: “De afgelopen jaren zijn de eerste herstelstappen van de Nederlandse artillerie genomen. Met veel trots draag ik het commando van het VuursteunCommando over waarbij mijn opvolger verder kan bouwen aan de toekomstige slagkracht voor het landoptreden.” Aldus kolonel Van Ockenburg.

Kolonel Hoefsloot heeft ruime ervaring binnen de vuursteun en kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging. Hoefsloot: “Er zit nu gelukkig weer groei in Defensie, de Koninklijke Landmacht en ook in de vuursteun. Er zijn mooie innovatieve stappen gemaakt en daar wil ik graag een verdere bijdrage aan leveren. In het moderne gevecht is het aangrijpen van een vijand op grote afstand en grote nauwkeurigheid onmisbaar. Met de verdere doorontwikkeling van de vuursteun gaan we die behoefte invullen.”

Een laatste knal en een laatste saluut en dan verlaat Kolonel Van Ockenburg te paard gezeten in een stevige draf de ceremonie.

De overdracht werd afgesloten met een receptie voor genodigden in de Officierscantine. Na de diverse toespraken waren er de felicitaties met de bijbehorende cadeaus, napraten en kennismaken met de nieuwe commandant.

Allen kijken terug op een zeer geslaagde ceremonie.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB