Kolonel Roelen, de nieuwe commandant Vustco

Commandant van het Vuursteun Commando en commandant van het Korps Veldartillerie. Vanaf 1 januari 2021 is de eer aan mij om dit te mogen zijn. Weer bij het VustCo en binnen de vuursteun werken voelt als thuiskomen. ‘Thuis’ begon voor mij in 1991 toen ik als commandant gevechtsbatterij bij 154 Afd VA werd geplaatst en bij het Korps Veldartillerie werd beëdigd. De artillerie biedt de combinatie van technologie en leidinggeven aan mensen en dat sprak mij toen aan, en nu nog steeds. Sindsdien heb ik vele functies binnen ons wapen vervuld en is er veel met ons wapen veranderd. In 1991 waren we een groot en machtig wapen. De artillerie was de koning op het slagveld en de landmacht beschikte over artillerie op brigade, divisie en legerkorps niveau. Voor een groot deel zijn we dat allemaal kwijtgeraakt, maar recent internationale militaire operaties herbevestigen deze historische rol. Zo worden ervaringen uit het verleden weer actueel. Ons wapen heeft mij de kans geboden om zowel aan de voorzijde als achterzijde van de kogelbaan, en op de verschillende niveaus, van peloton tot batterij, afdeling/bataljon en brigade, ervaringen op te doen. Als artillerieofficier word je vanaf het begin bewust gemaakt van onze rol, de vuursteun, in het grotere geheel. Dit aangeleerde vermogen om in grotere verbanden te denken en functioneren bleek voor mij heel waardevol in latere functies in het hoofdkwartier van de landmacht, op het ministerie van Defensie, en ook in NAVO- en VN-hoofdkwartieren in internationale missies. Het gaf mij ook de basis om als S3 van een Nederlandse afdeling artillerie in een NRF-brigade te functioneren en als afdelingscommandant leiding te kunnen geven aan een multinationale afdeling in een VJTF-brigade. In alle functies staat voor mij steeds het vormen van mensen centraal: de mens is ons grootste goed en maakt het verschil. Het streven is altijd om goed te zijn en nog beter te worden. Officieren vervullen hierin de voortrekkersrol. Ons vakblad Sinte Barbara kan ons ondersteunen en inspireren om onze voortrekkersrol waar te maken en te bevestigen. We moeten ons hiervan bewust zijn en continu actief invulling geven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat wij en onze mensen in de continue veranderende wereld vakmensen worden, zijn en blijven en daarmee de artillerie en de landmacht relevant houden. Deze verbondenheid leidt tot kameraadschap, en dat is heel krachtig. De verslagen in dit blad van de activiteiten van onze jonge en oudere collega’s laten dat zien. Ik daag jonge en oudere collega-officieren uit om mee te denken hoe wij onze officieren, onderofficieren en manschappen in de huidige omstandigheden nog beter kunnen maken. Deze introductie geeft u een eerste indruk wie ik ben. Als u meer details over mij, mijn loopbaan, mijn privé-situatie of mijn ideeën wilt weten, kom dan maar een keer koffie drinken. Dan kunt u mij ook meteen uw ideeën vertellen. Tot binnenkort.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB