Koloniale onafhankelijkheids-strijd in Nederlands Indie

Dit jaar besteden we aandacht aan de Koloniale onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands Indië. In deze Barbara gaan we verder met het feuilleton, geschreven door oud artillerieofficier Erik Becking. In dit tweede deel gaan we verder en volgen we de verrichtingen van de dienstplichtig sergeant Dick van Geffen.

Auteur

Dhr. Erik Becking werd geboren op 27 september 1953 te Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea, als oudste zoon van twee Indo-pioniers. Erik Becking is oud artillerieofficier en heeft gediend bij 42AFDVA, 41AFDVA, de HOOS, en tenslotte bij 12AFDVA, waar hij na een periode van twintig jaar beroepsmilitair, als commandant van de SSVBT afscheid heeft genomen van Defensie. Vrede, veiligheid en Defensie hebben altijd in zijn belangstelling gestaan. Nu hij met pensioen is, heeft zijn andere hobby opgepakt; Nederlands-Indië en zijn eerste boek, een alomvattende familiekroniek gaat een dezer dagen naar een uitgever. Het verhaal van Leo Piek en Dick van Geffen is onlosmakelijk met zijn familiegeschiedenis verbonden.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB