Koloniale onafhankelijkheids-strijd in Nederlands Indie

Dit jaar herdenken en vieren we 75 jaar bevrijding van het Nazi regime gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het betekende voor velen echter niet het einde van de oorlogvoering. Bijna naadloos ging het Nederlandse leger over in een koloniale onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands Indie. In een feuilleton komen, in dit herdenkingsjaar, de persoonlijke verhalen van een aantal van deze militairen tot leven. De verhalen geven, naast de persoonlijke belevenissen, ook inzicht in het werkveld en de context van het optreden tegen irreguliere eenheden, waar deze militairen mee te maken kregen.

In dit eerste deel maken we kennis met de oorlogsvrijwilliger (ovw) soldaat Leo Piek en dienstplichtig sergeant Dick van Geffen. En krijgen we inzicht in hun motivaties om invulling te geven aan de oproep om als ovw’er c.q. dienstplichtige richting de andere kant van de wereld te vertrekken.

Auteur

Dhr. Erik Becking werd geboren op 27 september 1953 te Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea, als oudste zoon van twee Indo-pioniers. Erik Becking is oud artillerieofficier en heeft gediend bij 42AFDVA, 41AFDVA, de HOOS, en tenslotte bij 12AFDVA, waar hij na een periode van twintig jaar beroepsmilitair, als commandant van de SSVBT afscheid heeft genomen van Defensie. Vrede, veiligheid en Defensie hebben altijd in zijn belangstelling gestaan. Nu hij met pensioen is, heeft zijn andere hobby opgepakt; Nederlands-Indië en zijn eerste boek, een alomvattende familiekroniek gaat een dezer dagen naar een uitgever. Het verhaal van Leo Piek en Dick van Geffen is onlosmakelijk met zijn familiegeschiedenis verbonden.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB