Koloniale onafhankelijkheids-strijd in Nederlands Indie

In dit vierde en laatste deel van het feuilleton, geschreven door voormalig artillerie officier Erik Becking, volgen we opnieuw de twee hoofdrolspelers Dick van Geffen en Leo Piek, die als vertegenwoordigers van een grote groep gewone Nederlandse, Indische en Molukse jongens in het verre Indonesie hun plicht deden.

Auteur

Dhr. Erik Becking werd geboren op 27 september 1953 te Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea, als oudste zoon van twee Indo-pioniers. Erik Becking is oud artillerieofficier en heeft gediend bij 42AFDVA, 41AFDVA, de HOOS, en tenslotte bij 12AFDVA, waar hij na een periode van twintig jaar beroepsmilitair, als commandant van de SSVBT afscheid heeft genomen van Defensie. Vrede, veiligheid en Defensie hebben altijd in zijn belangstelling gestaan. Nu hij met pensioen is, heeft hij zijn andere hobby opgepakt; Nederlands-Indië. Zijn eerste boek ’Tussen twee Vuren’ is in juni dit jaar uitgekomen. Het verhaal van Leo Piek en Dick van Geffen is onlosmakelijk met zijn familiegeschiedenis verbonden.

‘Wat vooraf ging’

Op Midden-Java was de Tweede Politionele Actie in volle gang. De Indonesische strijdkrachten hanteerden de ‘Tactiek der Verschroeide aarde’ en vernielden alles wat voor de KL en KNIL-strijdkrachten van nut zou kunnen zijn. Magelang lag halverwege de opmars route van het Andjing Nica-bataljon en werd zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. In deze stad werden de drie blanke Nederlandse kinderen Dolf, Stans en Guus Marks gevangen gehouden, door de als weeshuis-directeur vermomde crimineel Pah Sugèn. De kinderen Marks gingen toen nog door het leven onder hun Javaanse namen, respectievelijk Sunarto, Suharti en Sjugito.

Andjing Nica zag reeds van verre aan de zwarte rookwolken dat het mis was in Magelang en haastte zich naar de stad. Zij konden helaas niet voorkomen dat de wegtrekkende Indonesische soldaten alles in brand staken en vreselijke misdaden begingen. Zo was Suharti getuige van een massamoord in de gevangenis, waar onder andere de held van velen, zanger King Ngoko, werd vermoord.

Magelang werd ’s nachts ingenomen door Andjing Nica en de volgende dag reden de foeriers Dick van Geffen en Leo Piek de stad in met ‘Veel Geschreew… maar… Weinig wol’, hun kantinewagen. In hun schuilplaats kregen zij na het werk bezoek van de Ambonese sergeant Hia en hiermee begon een avontuur dat hun leven zou veranderen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB