Koloniale onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands Indie

In dit jaar van 75 jaar Vrijheid, besteden we extra aandacht aan de Koloniale onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands Indië. Ook in deze Barbara gaan we verder met het feuilleton, geschreven door oud artillerieofficier Erik Becking. In dit

Derde deel gaan we verder en volgen we de verrichtingen van de dienstplichtig sergeant Dick van Geffen en soldaat Leo Piek.

Auteur

Dhr. Erik Becking werd geboren op 27 september 1953 te Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea, als oudste zoon van twee Indo-pioniers. Erik Becking is oud artillerieofficier en heeft gediend bij 42AFDVA, 41AFDVA, de HOOS, en tenslotte bij 12AFDVA, waar hij na een periode van twintig jaar beroepsmilitair, als commandant van de SSVBT afscheid heeft genomen van Defensie. Vrede, veiligheid en Defensie hebben altijd in zijn belangstelling gestaan. Nu hij met pensioen is, heeft hij zijn andere hobby opgepakt; Nederlands-Indië. Zijn eerste boek ’Tussen twee Vuren’ is in juni dit jaar uitgekomen. Het verhaal van Leo Piek en Dick van Geffen is onlosmakelijk met zijn familiegeschiedenis verbonden.

‘Wat vooraf ging’ in deel twee van het feuilleton.

Onze sergeant Dick van Geffen had het aanbod van de S1 aanvaard en werd foerier. Hij kreeg een drietonner kantinewagen ter beschikking, maar een chauffeur was er niet bij geleverd. Daarom leerde de doortastende sergeant zichzelf rijden, en na een rit van driehonderd kilometer door de bergen beheerste hij ook dit vak. Toen hij ’s avonds het kamp binnen reed, stond er een soldaat hem op te wachten. ‘De Kapitein zei dat u wel een goede chauffeur kon gebruiken’, meldde de kleine, gespierde soldaat zich.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB