Koninklijke Onderscheiding Maj (R) b.d. Ing D.H.H. Heijse

Dick Heyse ons lid van de VOA-Noord heeft gisteren in Emmen een koninklijke onderscheiding gekregen, tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, door de burgemeester Eric van Oosterhout. Dick en Nel, hun familie en enkele vrienden waren beperkt aanwezig in het gemeentehuis. Helaas vanwege de pandemie corona. Onze bestuursleden waren aanwezig en we hebben met elkaar een korte lunch gebruikt in het gebouw van de Ichtuskerk in Emmen. Dick heeft de onderscheiding gekregen door zijn inzet en verbinding met de gemeenschap, zijn werk bij Rijkswaterstaat, het kerkelijk leven en het feit dat hij jarenlang als reserve officier der Artillerie zijn militaire bijdrage heeft kunnen geven. We zijn er trots op om hem in ons midden te hebben. Als bestuur gunnen we hen beiden een goede gezondheid  tegemoet. Dick, dank voor jouw inzet en vertrouwen. Namens het bestuur Chris van Malkenhorst, Bert Alberga en Jan Mulder, van VOA-Noord.

Login ledengedeelte VOAWEB