Koninklijke onderscheiding

Gelderland

U zou hier het 645e verslag van onze bijeenkomsten in de bodega moeten aantreffen, ware het niet dat we als gevolg van de opgelegde beperkingen zijn gestrand bij het 631e verslag van februari 2020. Hierna werd het stil, de rubriek “Van de afdelingen” getuigt hiervan. In de nazomer van vorig jaar leek het er even op, maar ook dat bleek al snel ijdele hoop. Om de moed er in te houden mailden onze voorzitter Jan en secretaris Jaap de leden van onze afdeling af en toe met een opwekkend bericht ter gelegenheid van Sinte Barbara, Kerst en Nieuwjaar. Zelfs een presentje als compensatie voor een gemist Barbaradiner kon er af, door penningmeester Cees persoonlijk bij iedereen afgeleverd.

Dezer dagen was er gelukkig weer iets vrolijks te melden:

Evert van de Weerd, Elnt(R) b.d. werd maandag 26 april j.l. naar het gemeentehuis van Ede gelokt, waar burgemeester Rene Verhulst hem verraste met het bericht dat het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander had behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wegens de Corona-beperkingen mocht zijn echtgenote Helene hem de versierselen opspelden en waren slechts dochter en schoonzoon hierbij aanwezig.

Het was niet zo maar een benoeming, maar een bevordering vanwege zijn niet aflatende inspanningen sinds hij in 2000 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Evert, inmiddels bijna 86 jaar oud, was liefst beroepsofficier geworden na zijn aanstelling tot tijdelijk reserve tweede luitenant half 50-er jaren, maar een andere plicht weerhield hem hiervan, hij werd verwacht in de modezaak van zijn ouders in Ede, die hij vervolgens na het terugtreden van zijn ouders vele jaren met zijn broer leidde.

Dat het militaire metier hem boeide en nog steeds boeit blijkt uit zijn vele jaren van bestudering van en onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Ede en omgeving tijdens die oorlog. Dankzij zijn speurwerk zowel nationaal als internationaal kwamen tal van documenten en foto’s te voorschijn. Hij gaf lezingen, schreef meerdere boeken (“Bevrijdingskroniek West-Veluwe” in 1981, “Bevrijdingskroniek Noordwest Veluwe” in 1983 en “Bevrijdingsatlas Veluwe” in 1985) en werd regelmatig geconsulteerd als vraagbaak. Zijn metersbrede archief werd destijds ondergebracht in het Ede’s gemeentearchief. Ook is hij ruim 35 jaar voorzitter van het “Comite 44-45 Ede” dat zich heeft beijverd voor een netwerk van bijzondere monumenten in Ede die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Zeer terecht werd hij hiervoor in 2000 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Daar bleef het echter niet bij, Evert ging door met eerdergenoemde activiteiten, het schrijven van boeken en het succesvol initieren van monumenten. In 2004/2005 verscheen een monumentaal werk van zijn hand over twee eeuwen militaire geschiedenis in Ede, getiteld Ede in Wapenrok”, in 2006 verscheen “Panorama van honderd jaar garnizoen Ede”, in 2009 verscheen “Luchtoorlog boven Ede” handelend over de bombardementen op Ede en zestien vliegtuigcrashes, en in 2013 verscheen “Sims, get me a prisoner” over de Incredible Patrol van 101 US Airborne Division.

Als toekenningsreden voor deze bevordering noemde burgemeester Verhulst:

“Voor de voortzetting en uitbreiding van zijn onderzoek en daaruit voortvloeiende activiteiten op het gebied van militaire en maatschappelijke geschiedenis”.

De afdeling Gelderland zorgde voor een passende bloemenhulde voor de nieuwe Ridder en zijn echtgenote.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB