Statuten

Hieronder vindt u de concept statuten zoals goedgekeurd in de Ledenraadvergadering van 7 oktober 2020. Na goedkeuring in de eerstvolgende ALV zullen deze aan de notaris worden aangeboden ter vastlegging waarna ze terstond van kracht worden.

Hieronder vindt u het concept huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in de Ledenraadvergadering van 7 oktober 2020. Na goedkeuring in de eerstvolgende ALV zullen deze terstond van kracht worden.

Login ledengedeelte VOAWEB
X