Statuten

Hieronder vindt u de statuten zoals goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2021. Vastgelegd bij de notaris op 2 maart 2021.

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2021.

Login ledengedeelte VOAWEB