Ledenraadvergadering 7 okt

Door de COVID-19 maatregelen wordt de vergadering met een zo klein mogelijk gezelschap gehouden. Dat was tevens de reden waarom we helaas Lkol (R) ing b.d. P.J. Antonissen geen gepast afscheid konden geven voor zijn jarenlange verdiensten als lid van de ledenraad. Het bestuur zal dit zo spoedig mogelijk alsnog doen. In verband met de bijzondere omstandigheden herdenkt de voorzitter bij aanvang onze overleden leden (1919 – 2020). Waarna de vergadering een moment stilte in acht neemt. In de overige mededelingen memoreert onze voorzitter onder meer dat onze Wapenoudste W.S. Rietdijk per 1 okt is bevorderd tot Generaalmajoor. Op 17 september jl heeft de Stichting ABC met ondersteuning van Maj Dennis Schotmeijer een bedrijvendag georganiseerd te velde op het ASK. Het doel was de contacten met de bedrijven in stand te houden en hen te informeren over de ontwikkelingen op vuursteungebied. Volgend jaar 14 oktober zal het galafeest voor artillerieofficieren een nieuwe start maken, ervan uitgaande dat de omstandigheden dat dan weer mogelijk maken. Kap (R) b.d. B.H.Th. Mooren heeft zich bereid getoond enig jaren de rol van administrateur te gaan vervullen en is reeds bezig zich op die taak voor te bereiden op aanwijzingen van de penningmeester.

Een van de hoofdonderwerpen tijdens de vergadering was het goedkeuren door de ledenraad van de in principe laatste concept versie van de Statutenwijzigingen. Tijdens de vergadering worden nog een aantal artikelen fijn geslepen, waarna de vergadering het dan voorliggende concept unaniem goedkeurt. Het bestuur zal de nieuwe statuten die nu voorliggen zo spoedig mogelijk publiceren op de website.

Door het niet door kunnen gaan van de ALV is besloten om aanvang 2021 een digitale ALV te houden. Het bestuur houdt u op de hoogte van de vorderingen en zal de leden van de VOA tijdig uit nodigen. De stukken voor de ALV zijn al in te zien op de website.

Ten aanzien van de doorontwikkeling van onze website heeft de vergadering besloten om Mijnreclamebureau de opdracht te geven om een advertentie mogelijkheid te maken op de website en de St Barbara op digitale wijze vorm te geven op de website.

Aan het eind van de vergadering heeft onze voorzitter de VOA legpenning uitgereikt aan de Kap (R) b.d. B.H.Th. Mooren voor zijn vele uitstekende werk de afgelopen 10 jaar als voorzitter en lid van de ledenraad van de afdeling Zuid-West, met de inscriptie: BETROKKEN EN MEEDENKEND.

Voorzitter reikt Ben de VOA legpenning uit
Login ledengedeelte VOAWEB