Luchtverdedigers in Mali

Sinds 1 mei zijn zijn wij, Owi Marc en Wmr1 Guido, in Mali om daar twee van de drie functies binnen het Informations Operations team, kortweg Info Ops team in Gao te vervullen. Wij zijn beiden al geruime tijd werkzaam bij het 1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMICo) uit Apeldoorn.

Aangezien het Info Ops team luchtverdedigers-zwaar is leek het ons een goed idee om eens verslag te doen van onze werkzaamheden en het verblijf in Mali. Het Info Ops team valt onder de LRRPTGDF, wat staat voor Long Range Reconaissance Patrol Task Groep Desert Falcon. In de wandelgangen uitgesproken als “Lurp”. De oudere luchtverdedigers zijn natuurlijk bekend met dit soort verbasteringen. Binnen de LRRPTG zijn we niet de enige luchtverdedigers. Kap Norman is de J2 en ook de GLOH, Kap Paul, is een een wapenbroeder. We zijn er nog niet. De LNO voor de LRRPTG in Bamako is Maj Danny, ook een oude bekende. Zoals al beschreven bestaat het Info Ops team uit drie personen. Marc is team-C en schuift aan bij de LRRPTG-staf. In de operatieplanning geeft hij advies over de effecten die de wijze van optreden op groeperingen in het gebied kunnen hebben. Vaak is met kleine aanpassingen in de wijze van optreden veel te winnen. Ook de inzet van de Info Ops Adviseur tijdens operaties ligt bij Marc. Aangezien Marc en Guido elkaar al jaren kennen is dit altijd een gezamenlijk, creatief proces. Guido is Adviseur naar de pelotons. De laatste persoon is Kap Caroline, de Analist van het team. Geen luchtdoelartillerist maar we hebben haar geaccepteerd. Eigenlijk is Information Operations een coördinerende functie op stafniveau. Toch gaan wij regelmatig de poort uit. Guido doet dat hoofdzakelijk tijdens de operaties waarbij hij de eenheid adviseert en assisteert op het gebied van gespreksvoering met de groeperingen en bevolking. Ook Presence, Posture, Profile (PPP) advies behoort tot zijn rol. PPP gaat verder dan helm op, helm af. Aanwezigheid in het gebied op zich is al een uiting naar de groeperingen. Als je daar bewust mee omgaat kan het bijdragen aan reductie van Threat To the Force (TTTF) en Threat To the Mission (TTTM). Voor de “boots on the ground” houdt dat Freedom of Movement (FoM) en Freedom of Action (FoA) in. Guido weet hier door zijn ervaringen op dit gebied en zijn creativiteit in alle gevallen een juist advies te kunnen geven. Daarbij komt natuurlijk ook dat op het moment dat men juist omgaat met PPP, de benaderbaarheid van de LRRPTG groter wordt. Al met al resulteert dat in het makkelijker bij informatie komen om SA/SU te creëren. En dat is precies waarvoor de de LRRPTG in Mali aanwezig is. Ondanks dat wij in Sector East verblijven is de LRRPTG een middel van de Force Commander in Bamako om informatie te halen in de lastiger te bereiken gebieden. In principe zijn wij dus door heel Mali inzetbaar. Vandaar LR in LRRPTG. Marc doorloopt met de staf de TBM-processen waarmee de operaties gepland worden. Daarbij hanteren de analist en Marc een gedragsanalyse-methode waarmee we ongewenst gedrag in kaart brengen waarop vervolgens een interventie-strategie gemaakt wordt. Hiervoor worden geregeld gesprekken gevoerd met doelgroepen binnen de lokale bevolking.

Deze LRRPTG waarvan wij deel uitmaken is inmiddels rotatie 5 en is geformeerd door de Luchtmobiele Brigade. Het overgrote deel van het personeel komt van 13 Infbat uit Assen. Van hoog tot laag een professionele eenheid waarin wij als enablers al snel opgenomen waren. De werkdruk ligt hoog en er moet regelmatig gepiekt worden om die professionaliteit ten volste ten uitvoer te kunnen brengen. Er zijn nogal een aantal factoren die het werken hier tot een uitdaging kunnen maken. Ten eerste natuurlijk de temperatuur. De ligt regelmatig ruim boven de 40 graden. Dat vergt nogal wat van zowel personeel als materieel. Ook het stof heeft de nodige invloed. Dat dringt overal in door en is zo fijn dat het zelfs tijdens het wassen niet meer uit de kleding gaat. De uitrusting die meegaat tijdens operaties heeft dus veel onderhoud nodig. Op kamp Castor is het goed toeven. De werk- en slaapvertrekken hebben airconditioning dus de temperatuur speelt minder een rol. Als je de poort uit gaat voor operaties dan is die airconditioning er in veel gevallen niet. Dan maakt de optelsom van het klimaat, het dragen van de persoonlijke uitrusting, de lange dagen en korte, gebroken nachten dat men hier alle militaire skills tot in de puntjes moet beheersen. Dat zit bij 13 Infbat wel goed. Op 13 september keren wij terug in Nederland. Mocht je ons niet zien of hebben gezien tijdens het Korps-kaderdiner dan weet je nu waarom.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB