MIJN ERVARING MET DE VOA LICHTING 1954 VI

LICHTING 1954 VI

Op 23 september 1955 genieten wij als cornet van een diner “A L’OCCASION DE L’EXAMEN DES CORNETS DE L’ANNEE 1954 VI” in de Chassékazerne met bal na. Er mochten dames worden uitgenodigd. Een leuk begin als artillerieofficier.

Bij deze gelegenheid word ik lid KVNRO en VOA. Na een vijftiental jaren lid te zijn geweest haak ik af. Mijn gezin en werk vragen mijn volle aandacht.

BODEGA

Op 13 augustus 1982 duik ik op in de Bodega. Ik ben waarschijnlijk door Paul Velthuis weer lid van de VOA geworden en wel van Afdeling Gelderland. Deze afdeling komt sedert 8 oktober 1965 op aanraden van Cees Venemans bijeen in de Bodega Chez Armand, Koningstraat Arnhem. Het is een bruin café met kleedjes op de tafels, stoelen met gele koperen nagels beslagen en wanden vol met flessen, platen en kaarten. En dan nog een Arie, die iedereen bij naam kent, en onze borrelglaasjes vanuit een meter hoog keurig vol giet. Begin januari is er een borrel van het huis. Per keer komen er zo’n 14 oud artilleristen bijeen, steeds op de tweede vrijdag van de maand, voor een goed gesprek, goede slok, nootjes en bitterballen. In juni is er steevast een grote schotel haring. De penningmeester beheert lief-en-leed pot van 10 gulden p.p. Met plezier neem ik steeds aan heel veel activiteiten deel. Er blijken bovendien genoeg uitdagingen om aan de slag te gaan.

Met Paul, voorzitter van onze afdeling, Ger van Laar en Cees Venemans organiseer ik in 1993 de VOA jaarvergadering in de Saksen-Weimarkazerne. Het wordt een geweldige dag met een schitterende demonstratie van de Gele Rijders in groot tenue met de nadruk “wat dreunt daar op die heide”. Ik mag tafelvoorzitter zijn van een zaal van wel 100 man. Daardoor ben ik er bij als op 18 September 1993 Prins Bernhard het Gele Rijdersmuseum in de Saksen Weimar-kazerne opent. Het bestuur van onze afdeling behoort tot de genodigden. Ons lid lkol b.d. Nico Greter wordt wegens zijn vele verdiensten voor het museum bevorderd tot kolonel titulair. Onze afdeling biedt het nieuw ingerichte Rijders Museum een houten naambord aan.

In april 1997 krijgt Paul het verzoek een sponsoractie te beginnen voor de viering van 50 jaar VOA, hij verzocht mij te helpen. We stoppen er heel wat vrije tijd in. Uiteindelijk is de doelstelling van ƒ140.000 gehaald. Hiervan kunnen de kosten van het boek en feest worden bestreden, met veel dank aan de uitvoerders. Na afloop van het gebeuren merkt Paul cynisch op “er is meer waardering voor de leden die 140 mille uitgeven dan voor leden die die som bijeen hebben gebracht”

Op verzoek van Paul en Ger word ik januari 2001 voorzitter. Om te weten wie er aanwezig zijn komt er een roodzwart boek. Die eerste keer tekenen er 20 personen. Ik schaf meteen de eigen bijdrage af, deze was willekeurig en werd slecht bijgehouden. In de ledenvergadering pleit ik voor een bijdrage uit de landelijke kas, wat per januari 2002 wordt gehonoreerd met 5 gulden per lid. Onverwacht krijgen we de fraaie ARTILLERIE AGENDA 2001 aangeleverd voor alle leden van onze afdeling. Omdat maar een klein gedeelte daarvan in de Bodega komt, wordt de distributie een hele opgave, maar al onze leden krijgen een exemplaar, waar mogelijk persoonlijk thuis bezorgd. Ook de agenda van 2002 wordt netjes bij al onze leden afgeleverd.

Joop Jacobs een trouw lid vanaf 1999 blijkt actief en creatief . Hij organiseert in mei een tocht naar Doesburg. Tot onze verbazing en vreugde horen wij om 12 uur vanuit de toren het “Wat dreunt daar op die heide” over de stad schallen. Prachtig!

Wat weet ik eigenlijk van de VOA vraag ik me af? Niets!. Het is een reden om meer informatie te gaan verzamelen. Dank zij de heer Dick van Zuidam kan ik beschikken over een complete serie jaargangen van Sinte Barbara. Andere bronnen zijn kranten, persoonlijke herinneringen en verhalen van derden. Het zoekwerk in kranten leverde o.a. onderstaand artikel op.

Apeldoornsche courant, 17-01-1949, waarschijnlijk door Joost zelf opgegeven (Ik heb het nergens anders gevonden)

Het zoek en schrijfwerk resulteert in het boek “Geschiedenis VOA Afdeling Gelderland 1948-2002”. Zo leer ik tenminste de namen van mijn voorgangers kennen. De afdelingsverslagen waren in Barbara redelijk goed vermeld. Het blijkt dat van 1965 t/m eind 2002 we van de 447 “2e vrijdagen van de maand” er 429 in de Bodega hebben doorgebracht. De dag dat wij voor de 500ste keer in de Bodega zullen zijn is dan ook grofweg bekend. Het aantal bezoekers was met een kleine marge 6023, gemiddeld 14 per keer. Van het boek wordt voor eigen rekening een tiental exemplaren gedrukt. Als Paul in 2003 de zilveren legpenning toegekend krijgt, uitgereikt door Jaap Brüning, ontvangt hij het eerste exemplaar, het 2e is voor Cees Venemans.

Er wordt een boek voorbereid over de SROA. Er komt een werkgroep van 9 personen, waarbij ook mijn naam prijkt. Ik krijg de taak om uit de Naam en Ranglijsten vanaf 1950 alle reserveofficieren der Artillerie per jaar digitaal vast te leggen. Een hele klus. Het boek “DE RESERVE-OFFICIER DER ARTILLERIE’ ziet in 2003 het licht. Een mooi boek met veel informatie en foto’s, dat wij aan zoveel mogelijk leden hebben toevertrouwd a raison de € 20 per lid, niet leden €25. Als ik het boek een paar jaar later nog eens kritisch doorlees, zie ik dat bij gevallen en omgekomen reserve officieren van een tiental de gegevens van overlijden en of geboorte ontbreken. Met toestemming en subsidie van het bestuur weet ik deze missers te achterhalen. Sommigen werden in de krant gevonden. Met de onthulling van de gerestaureerde ramen in 2009 zijn zij opgenomen.

Nieuwsblad van het Noorden, 11-06-1969

ONZE 500STE BIJEENKOMST IN DE BODEGA

De 14 november 2008 vieren wij onze 500ste bijeenkomst in de Bodega. Uit het afdelingsverslag:

“We hebben er naar toegeleefd, naar deze tweede vrijdag van de maand, onze 500ste bijeenkomst in de Bodega sinds 8 oktober 1965, en een jaar lang iedereen warm gemaakt toch vooral te komen.” Bovendien is het die dag op twee dagen na VOA’s twaalfde lustrum. De uitbater heeft wat tafeltjes weggehaald zodat we in een royale kring kunnen zitten. Er zijn volop drankjes, het eerste aangeboden door de uitbater, de overige met hapjes gesponsord door huidige- en oud-bestuursleden. Aanwezig met genoegen Paul Velthuis, die ondanks zijn handicap, deze avond volop kan genieten, en natuurlijk alle anderen die hun naam trots als herinneringsmonumentje in het gastenboek plaatsen. Afzeggingen komen van een teleurgestelde Karel Denneboom, doodziek te bed, ondanks zijn beroep op de dokter niet in staat te komen, de Bekker griep, Dekker en Schumacher wegens familieomstandigheden en van Hoffen op reis. Zij wensen: doe allen de hartelijke groeten.

En dan is er de fotograaf van de Gelderlander, die een foto van het hele gezelschap maakt. Het wordt even wringen, even douwen, maar met het glas in de hand komen we er allemaal op. Morgen komen we, dank zij hem en de uitbater, in de krant.

Omdat wij onze geschiedenis kennen kan er veel worden gevierd, Ger van Laar onze scribent krijgt op 13 februari 2004 te horen dat hij precies 25 jaar geleden zijn eerste stukje in Barbara heeft geschreven. Hij ontvangt een boekje met zijn activiteiten en een borrel.

Wij herdenken 14 Augustus 2009 het 50-jarig erekanonnier-schap van genm Rien de Jong. Cees en ik hebben met behulp van een plankje met kanon, boom en zilveren plaatje met inscriptie een bijpassend Monumentje gemaakt. Rien is zeer verrast en verguld. Bovendien is er namens het hoofdbestuur Egge Oldenziel met vloeibare waardering.

ST BARBARAFEEST

Jaren lang was het gewoonte om dit te samen met afdeling Oldebroek te vieren. Om het jaar leverde Arnhem of Oldebroek een tafelvoorzitter en een spreker. Vanuit Arnhem was het aantal deelnemers niet groot. De afstand speelde een rol, Paul zorgde voor een auto met chauffeur van max 4 man. Anderen reden zelf en bleven soms slapen. In 2008 lukt het in eigen afdeling Barbara in eigen afdeling te herdenken. Het werd een stijlvol feest in hotel Dreyeroord in Oosterbeek.

Joop Jacobs nodigt ons namens de Hummelose batterij, hij en Bill Roelofs, uit om Barbara in 2009 in de Krent te Hummelo te komen vieren. Zij nemen het aperitief voor hun rekening.

Hummelo, de restaurant de Krent, 4 december 2009

Het wordt een prachtig zeer verzorgd feest. Joop heeft speciaal in Oldebroek de vlag opgehaald.

Dit Barbarafeest in Hummelo hebben weg nog 4 maal herhaald. Daarna wordt het Ede.in de kelder van hotel Buitenzorg.

Wij vieren op 14 oktober 2011 de 65ste verjaardag van onze gastheer Willem, de uitbater. Wij hebben een Liber Amicorum voor hem gemaakt. Cees heeft op de melodie van ons lied een fraaie parodie geschreven. Een stukje daarvan vinden we in het lied van ons 50-jarig bestaan. Maar ook afwezigen leden worden herdacht met brieven, ansichtkaarten en telefoontjes.

VIJFTIG JAAR VOABODEGA

En dan natuurlijk vieren we nog ons 50 jaar in de Bodega. Het wordt een geweldig feest met leden uit het hele land. We halen weer de krant. Voor de deur twee Gele Rijders met veel belangstelling van passerende Arnhemmers. Een dameskoortje met het Artillerielied met een door Cees aangepaste tekst, toespraken en glazen heffen, het wordt een geweldig feest. De voorzitter merkt in zijn feestrede op: “Er is de atjerist geen betere collega, dan een lid van de VOABodega”.

Alle aanwezigen ontvangen na afloop het boek Generaals der Artillerie door ondergetekende samengesteld en met subsidie van het hoofdbestuur geprint.

De Gelderlander, 15-10-2015 Tussen de Gele Rijders v.l.n.r. Jaap Dekker, Hans Schumacher, Bart Rosengarten en Jos Hekking

We herdachten en vierden nog veel meer Frits Richard 65 jaar VOA-lid, de inhuldiging in een kastje door Cees Venemans van het Barbarabeeld geschonken door Nico Fokker. De voorbereidingen van de jaarvergaderingen van 2004 en 2016 door onze afdeling georganiseerd. Evert van de Weerd met zijn nieuwste boek: “Sims, get me a prisoner”, the incredible patrol, waarin 6 Amerikanen achter de Duitse linies 32 gevangen maken. We vieren elke verjaardag waarbij opvalt dat sommige leden sneller ouder worden dan anderen. Met enige bescheidenheid moet ik ook nog vermelden dat bij het afscheid na 15 jaar voorzitterschap op 18 december 2015, wegens het Barbarafeest, de derde! vrijdag van de maand, Bart Rosengarten mij de zilveren VOAmedaille uitreikte. Het opschrift is GE-Schiet-Schrijver. En dan als laatste maar zeker niet als het minste moet ik vermelden dat op onze Algemene Ledenvergadering, van 10 mei 2023, de achtste door onze afdeling georganiseerd, Cees Venemans wordt onderscheiden met de zilveren VOA medaille met als inscriptie: “CHEZ CEES 1965-2023”.

Ter wille van het geschietschrijver? Het is de achtste VOAmedaille aan een lid van Afdeling Gelderland uitgereikt.

Alles samengevat: Afdeling Gelderland. Wat een geweldig afdeling. Mijn corrector Cees Venemans merkt op ”We deden veel meer dan alleen maar gezellig borrelen”

Nijmegen, mei 2023

LIED BIJ ONS 50 JAAR BODEGA

DOOR MARIAN VENEMANS Cdr

Wie heffen daar die glazen,

en eten ’t buikje rond,

wie zitten daar te blazen

op ballen in hun mond?

Met steeds meer grijze haren,

(de jeugd is altijd zoek)

daar zitten ze al jaren,

in steeds dezelfde hoek.

De kruitdamp is hun leven,

’t kanon is hun banier.

Maar tussendoor ook even

het glas heffen met bier.

Ze praten over strijden

voor Vaderland en Vorst

voor Land en Koning beide

wordt nooit een drop gemorst.

Hoera voor deze heren,

lang leev’ de kanonnier.

Zo’n oefening met bitterbal

geeft legers’ schoonste sier.

Ze toasten op hun heilige

“proost”, Sinte Barbara.

Zij kreeg een ereplaatsje

in deze Bodega.

Al meer dan vijftig jaren,

ze houden maar niet op.

Ze hebben veel ervaren,

kanonvuur in hun kop.

Ze zijn aan ’t converseren,

je ziet een vriendschapsband.

Het zijn heel nette heren,

’t is VOA Gelderland !

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB