Multi Missie Radar GM200 MM/C

Verleden

Jarenlang hebben we binnen de gelederen van de vuursteun wapenlocatieradar (WLR) AN/TPQ-36 gehad. Met de bezuinigingen van begin jaren ’10 verdween 101 Artillerie Ondersteunings Batterij (Artostbt) in 2011 en daarmee ook de WLR. Alle radarsystemen werden overgedragen aan het DGLC. De vuursteunketen had geen radarcapaciteit meer, maar de behoefte was nooit weg en werd steeds groter. Sinds een aantal jaren is de focus van Defensie weer gericht op hoofdtaak 1 en dat onderstreepte de noodzaak tot radar capaciteit.

Met de nieuwe Multi Missie Radar (MMR) krijgt de vuursteun eindelijk weer de beschikking over een geavanceerd radarsysteem en zal het in staat zijn om snel en nauwkeurig Counter Battery Fire (CBF) af te geven. Medio 2017 is de opdracht voor vijf nieuwe radarsystemen aan Thales Nederland (Hengelo) gegeven. Een jaar later kwam de behoefte voor extra radarsystemen waardoor er uiteindelijk negen systemen worden aangeschaft. Drie systemen zijn bestemd voor DGLC en zes systemen voor het VustCo.

 

Heden

Het gehele traject wordt hybride aangelopen; er is continue overleg tussen Thales en Defensie om het gehele eisenpakket en de invoering zo soepel als mogelijk te laten verlopen. Het grote voordeel hiervan is dat er snel (operationele) ervaringen opgedaan worden die vervolgens worden meegenomen in de verbetering en doorontwikkeling van het systeem.

Dat de radarsystemen van hoge kwaliteit zijn is te merken door de grote mate van interesse van andere landen. Thales heeft samen met Defensie een goed product neergezet en loopt overduidelijk voorop in de ontwikkelingen van radarsystemen. Met enige regelmaat komen er vertegenwoordigers uit diverse landen over de vloer om het prototype bij te bekijken. Noorwegen en Denemarken hebben inmiddels al systemen gekocht en andere landen lijken te volgen. Opmerkelijk is dat de Nederlandse overheid de verkopende partij is. Deze Government to Government constructie biedt veel voordelen voor alle partijen. Operationeel zal het vooral veel kennis uitwisseling opleveren met de gedachte die lessons learned te verwerken in de radar en in procedures.

De MMR is een geavanceerd systeem dat veel missies tegelijk kan uitvoeren. Zo kan de MMR in de counter battery rol wapenlocaties onderkennen en kan is het in staat om verschillen tussen munitie soorten te herkennen, zoals raketten, granaten en zelfs KKW. Het DGLC gebruikt de MMR om luchtdoelen, waaronder ook moeilijk op te sporen Unmanned Aerial Vehicles, te onderkennen voor de luchtverdedigingstaak.

De MMR wordt middels een loadtray op een Scania Gryphus geplaatst. De loadtray is dankzij een aggregaat zelfvoorzienend en kan daardoor ook op een vaste locatie zonder voertuig worden gebruikt. De radar wordt bediend door twee personen vanuit de cabine. De Scania MMR wordt uitgerust met een gepantserde cabine zonder bewapening.

Onlangs zijn de engineering field trials afgerond. Met steun van de 41e Afdeling Artillerie en het Kenniscentrum Wapens & Munitie zijn er testen uitgevoerd om diverse soorten munitie te onderkennen en herkennen. Naast reguliere mortier-, artillerie- en raketvuren is ook getest met bijvoorbeeld KKW vreugdevuren en ricochettes. Thales test tijdens de engineering field trials of de radar de diverse soorten munitie op de juiste wijze classificeert en met de juiste nauwkeurigheid positioneert. Deze gegevens worden verwerkt in de MMR om het radarsysteem te verbeteren.

Toekomst

Eind 2023 stromen de eerste systemen bij het VustCo in. Zowel bij 11Afdra als 41Afdva komt er in de hoofdkwartierbatterij een sensorpeloton. In elk sensorpeloton komen zes radarsystemen met daarbij drie verkenningselementen en twee maal een Counter Battery Cell (CBC). Daarnaast bevat het sensorpeloton UAS capaciteit en akoestische sensoren voor Target Acquisition. Deze twee capaciteiten worden nu onderzocht en zitten daarmee aan het begin van het ontwikkel- en aanschaftraject.

Een MMR wordt bediend door een korporaal chauffeur en een wachtmeester operator.

Het verkenningselement in een Manticore bestaat uit een kanonnier chauffeur en (doorstroom)wachtmeester.

Eén CBC bestaat uit een kanonnier chauffeur, wachtmeester operatien, opperwachtmeester analist en luitenant PC.

Een tweede CBC, interim Bushmaster en uiteindelijk Boxer, bestaat uit een kanonnier chauffeur, een opperwachtmeester operatien, een wachtmeester analist en een opperwachtmeester OPC.

Het eerste volledige sensorpeloton is in 2025 operationeel. Tot die tijd wordt de radar geïntegreerd binnen de vuursteun, doctrines beproefd, verbeteringen aan de radar doorgevoerd en wordt de vulling van het sensorpeloton gerealiseerd.

Optreden

Het optreden zal in de regel niet veel afwijken van de manier van optreden zoals de PzH2000NL dit doet met de shoot en scoot methode. Uiteraard zal de MMR niet schieten maar zenden: send en scoot. De MMR treedt op in secties van twee of drie radars. Eén radar staat op een zendlocatie en de anderen verplaatsen of staan in een hide, na een bepaalde periode van zenden wisselen ze elkaar af. De hides en zendlocaties worden door de verkenner vooraf uitgebreid verkend en in kaart gebracht. Als de radar iets ziet en daar een track van maakt wordt dit via de CBC naar een fire unit gestuurd om counter battery vuur op af te geven.

Afsluitend kunnen we stellen dat Nederland met de MMR goud in handen heeft. Het sensorpeloton bestaat straks uit zeer moderne middelen dat breed ingezet kan worden; een geweldig vooruitzicht!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB