NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM

WAARNEMERSTRAINER NAAR HET MUSEUM

Aan de “voorkant” van de kogelbaan kennen we al jaren de waarnemer of zoals hij tegenwoordig heet: de forward aircontroller. Ik ga er van uit dat het geschut dan aan de achterkant van de kogelbaan staat. Vroeger werd deze functionaris in een leslokaal getraind met een op schaal gemaakte stafkaart waarop het waarnemen en het geven van correcties werd geleerd. De instructeur op de kloosterkazerne in Breda simuleerde de inslag met behulp van een rookpluimpje dooreen reactie met een potje zoutzuur of bij gebrek daaraan met een sigaar. (Er werd in die tijd nog wat stevig gerookt.) In de 70-er jaren werd er een simulator BT-33 geplaatst op de Artillerieschool Oldebroek, populair genoemd de schietbioscoop”. In het ontwerp van schoolgebouw “Generaal Seelig” in de 90-er jaren is ook rekening gehouden met een moderne versie van deze waarnemerstrainer. Vele verbeteringen en modificaties werden er aangebracht totdat in 2018 er werd gekozen voor een geheel nieuwe digitale opzet van de vuursteunketen.

Veel van de verouderde apparatuur werd aangeboden aan het Artilleriemuseum en hiermee werd er dankzij de hoofdoperator op dit systeem aooi art bd Dick Douwma een museale waarnemerstrainer in paviljoen 4 gebouwd waar bezoekers de eerste beginselen van het waarnemen en vuurleiden kunnen ervaren. (Voorlopig op maandag en woensdag en na afspraak.)

Dit system is in 1994 door het Engelse bedrijf CAE in samenwerking met het Artillerie Opleidings Centrum op de Legerplaats bij Oldebroek geplaatst in gebouw 206. (Het schoolgebouw). In 2000 heeft het systeem een ingrijpende upgrade gehad en heeft het zijn diensten uitvoerig bewezen tot oktober 2018.Het is een opleidingssysteem voor de voorwaartse waarnemer. Als de leerling een of meerdere theorielessen heeft bijgewoond, kan hij vervolgens deze aangeleerde theorie in “praktijk” brengen in deze waarnemers-trainer. Aangezien “Live-Firing” een kostbare aangelegenheid is, is dit systeem een zeer goed middel om op goedkope wijze dezelfde resultaten te boeken.

Er kunnen diverse verschillende terrein landschappen worden geselecteerd. Variërend van vlakke terreinen tot berglandschappen om alle facetten van het waarnemen aan bod te laten komen. De foto’s zijn genomen in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Engeland. Op deze landschappen kunnen verschillende scenario’s worden afgespeeld. Weersinvloeden kunnen zichtbaar gemaakt worden in de vorm van mist, regen en laaghangende bewolking. In elk scenario kan met zowel daglicht als ’s nachts worden gewerkt. De overgang van daglicht naar duisternis kan geleidelijk verlopen in een door de instructeur ingestelde tijd. Met deze optie kan de procedure “gecoördineerde verlichting” aangeleerd worden om bij duisternis te schieten met lichtgranaten en brisantgranaten. In dit systeem worden de schoten zo realistisch mogelijk weergegeven. De ballistische eigenschappen van de kogelbaan worden zichtbaar gemaakt conform de werkelijkheid. Met daarin begrepen alle afwijkingen die een schot ondervindt tijdens de kogelbaan. Zoals kruittemperatuur, draaiing van de aarde, projectiel gewicht en meteo gegevens. De leerling kan tijdens het afspelen van een scenario doelen onderkennen en vervolgens een vuuraanvraag (Call For Fire) door middel van een vastgestelde procedure schoten aanvragen bij de artillerie-eenheid om zo het doel onder vuur te nemen. Het systeem was initieel bedoeld voor de opleiding van de waarnemer. Op de momenten dat de waarnemerstrainer niet in gebruik was voor opleidingsdoeleinden, werd er dankbaar gebruik van gemaakt door de, reeds opgeleide, waarnemingsgroepen en (Fire Support Teams) FST van de parate eenheden. Dit gebeurde zelfs veelvuldig in de avonduren. Het was daarom een opleidingssysteem dat zijn geld ruim heeft terug verdiend, doordat het zo uitvoerig is gebruikt en heeft om deze reden een eervolle plek (in een sterk verkleinde versie) in het artilleriemuseum gekregen.

ARTILLERIE ATTENTIES

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleristische artikelen aangeboden. Een batig saldo komt ten goede aan de exploitatie van de exposities. Bestellingen kunnen worden gedaan via artilleriemuseum@mindef.nl in ’t Harde.

Lkol art bd F.T. Dürst Britt

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB