Nieuws

In memoriam J.P. Zwartelé

Jan was een markante verschijning in VOA Zuid-West, bij ons beter bekend onder zijn ‘artillerienaam’ Flip. Onze oudste artillerist vierde Kerst nog met zijn familie, maar overleed rustig op 28 december j.l. 96 jaar oud.

Geboren in Alkemade in januari 1920 woonde hij sinds de zestiger jaren met zijn echtgenote Maria en kinderen in Breda. Zijn militaire carrière startte eind 1944 bij de Binnenlandse Strijdkrachten en na een opleiding in Engeland werd hij ingedeeld bij de Artillerie, waar hij vanaf 1949 als beroepsofficier vele functies vervulde. Hij diende bij diverse parate eenheden (o.a. 12 en 19 Afdva), maar het langste bij het AOC in Breda, waar veel artilleristen hem leerden kennen. Daar diende hij tot zijn FLO in mei 1975. Flip (Jan) was een trouw lid van de VOA-afdeling Zuid-West en was er jarenlang de oudste artillerist. In die ‘functie’ heeft hij bij een Barbara-viering tijdens het afvuren van een klein kanon van de Bergsche Battery nog een ‘oorlogs-verwonding’ opgelopen: hij bleef te dichtbij staan en kreeg kruitresten in zijn gezicht. En hij was nog trots ook op zijn lidtekentje met zwart kruit op zijn wang!   

 

Flip (Jan) was een bijzonder mens: hartelijk, belangstellend, een fanatiek watersporter en sociaal tot het einde. Zijn familie, zijn vele vrienden en ‘Zuid-West’ zullen hem missen.

Hij ruste in vrede.                                                   

 

                                  Ed van Gilst en Ton Kolsteren


Terug
03-02-2017 Categorie: Zuid-West