Nieuws

Bijeenkomst Zuid-West op 9 februari j.l.

Om 16.30 uur zonderden een negental heren zich af in de ‘Tuinkamer’ en opende voorzitter Ben Mooren de vergadering met de mededeling dat secretaris Jan Brethouwer ziek was. Daarna werden de in het afgelopen jaar overleden ZW-vrienden herdacht: Bob de Goede, Ton Ritmeyer, Harrie van Hasselt en Jan (Flip) Zwartelé.

We hadden dit jaar twee 80-jarigen: Rosa Pauwels en Jan Brethouwer.

Een levendige discussie ontstond over de nieuwe regeling om bij de uitvaart van een militaire collega door het bestuur een militair hoornblazer te regelen voor het blazen van het ‘Signaal Taptoe’. Volgens de nieuwe richtlijnen van het ‘Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht’ blijkt dat voor militairen bd alleen nog mogelijk vanaf de rang van brigadegeneraal. Dit stuitte op groot onbegrip m.n. bij de aanwezige generaals bd, die  voorstelden ‘dit geldt of voor allen of helemaal niet’. We besloten voor Zuid-West voortaan bij een afscheid het 1e couplet van het Artillerielied a capella te zingen met alle aanwezige artilleristen!

Daarna bleken de financiën van ZW keurig op orde en werden de kascommissie en de penningmeester hartelijk bedankt. Het bestuur heeft het zo goed gedaan dat ze nog een jaar de scepter mogen blijven zwaaien: applaus!

Het nadenken over de toekomst van de VOA bleek slechts te geschieden bij het Hoofdbestuur en 3 afdelingen?! Zo schiet het niet op; Ben moet daarover in de Ledenraad ons ongenoegen luid en duidelijk laten horen. Voor onze afdeling belangrijke items: behoud huidige regio’s met regiobijeenkomsten en de organisatie van de jaarlijkse ALV VOA dient bij voorkeur door zorg van het hoofdbestuur te geschieden (veel afdelingen zijn daar te klein voor geworden!).

Het ZW-programma 2017 werd goedgekeurd en in de rondvraag nam Ruud van Run het woord om namens allen de bestuursleden te danken voor al hun werk in het afgelopen jaar. Applaus, en zo doorgaan!

Hoog tijd om onze 8 dames in het restaurant weer op te zoeken, daar die ons vast hadden gemist. Niet dus! Ze zaten in een grote kring en hadden het prima naar de zin en waren allang begonnen met het aperitief. Gezellig koutend en drinkend vloog de tijd, tot de 17 aanwezigen door voorzitter Ben aan tafel werden genood. Toen ontstond een aparte situatie in de Tuinkamer, de heren waren er al, terwijl de dames nog draalden in het restaurant. Er waren 2 tafels gedekt en enkele baldadige heren stelden voor met de heren aan een tafel plaats te nemen, benieuwd als we waren naar de reactie van de dames bij binnenkomst. Die lieten zich echter niet kennen en namen plaats aan de andere tafel en wilden niet eens meer mengen. Gevolg een hoop jolijt en drukte: de gehoorapparaten konden worden uitgeschakeld. En toen ook het diner weer van hoog niveau was, had ieder het naar zijn/haar zin. Op verzoek van de dames werd aan het eind van de maaltijd het eerste couplet van het Artillerielied gezongen, waarna afscheid werd genomen en we weer de kou in moesten!

De volgende bijeenkomst van ZW is op woensdag 19 april a.s. in ‘De Fazanterie’ te Ulvenhout, waarbij zal worden ingegaan op (militaire) veteranen in Nederland.

 

Ton Kolsteren      

 

 

 


Terug
15-02-2017 Categorie: Zuid-West