Nieuws

Bijeenkomst Zuid-West op 19 april j.l.

Om 16.30 uur verzamelden 13 dames en heren zich in de ‘Tuinkamer’ en kreeg Veteraan Ton het woord. Hij vertelde hoe hij in 1995 vrij plotseling was uitgezonden naar vm. Joegoslavië om Chef-staf te worden van het VN-hoofdkwartier in Zagreb. 27 Landen hadden aan de VN contingenten ter beschikking gesteld om er de (gewapende) vrede te bewaren; een daarvan was het NL Dutchbat 3 in de moslim-enclave Srebrenica, midden in Bosnisch-Servisch gebied. De latere inname van de enclave en de moord op ca 8000 moslim-mannen buiten de enclave beleefde hij op afstand mee. En sindsdien voelde hij zich m.n. over die gebeurtenissen voortdurend betrokken; hij werd gehoord door een parlementaire commissie en het NIOD en kreeg veel journalisten over de vloer die dachten weer iets te hebben gevonden om Dutchbat of Nederland de schuld van te  geven. Zijn streven om Dutchbat 3 te rehabiliteren is (nog onverwacht) gelukt op Veteranendag 2016 in Den Haag.

In zijn woonplaats Dongen werd hij 10 jaar geleden door de gemeente betrokken bij de organisatie van een Veteranendag Dongen. Daaruit ontstond het idee om een Vereniging Jonge Veteranen op te richten voor alle veteranen, die waren uitgezonden naar Libanon en alle missies daarna; deze vereniging telt nu 35 mannen en vrouwen en is intussen gefuseerd met de Vereniging Indië-militairen. Zo kwam hij een aantal keren in contact met veteranen die hun uitzend-ervaringen niet (goed) konden verwerken; en dat kon onverwacht en soms na vele jaren gebeuren. In zo’n geval nam hij contact op met de regionaal veteranenhelper, en dat was voor Midden Brabant Hans Kroes. En hij had Hans uitgenodigd om uit te leggen ‘wie zijn er nu veteraan’ en hoe is namens de Staat de veteranenzorg geregeld.

Hans Kroes stelde zich voor als Lkol Klu bd, in 2001 uitgezonden naar Bosnië en tegenwoordig secretaris van de Bond van Wapenbroeders, afd Midden Brabant, en regionaal veteranenhelper. Ondersteund door duidelijke Powerpoint-beelden legde hij uit wie veteraan kon worden: NL militairen die namens de NL-regering hebben gediend in oorlogsomstandigheden of tijdens vredes- of humanitaire missies in internationaal verband. En dat waren tot nu toe 3 oorlogen en meer dan 100 vredesmissies!

In 2016 waren er in NL ruim 115.000 veteranen (waarvan 5763 vrouwen): uit WO II nog 3.150, uit Indië 17.200, uit Korea 700, uit Nw Guinea 11.700 en uit vredesmissies 82.500. Uit onderzoeken bleek dat van de veteranen 70% positief terugkijkt op hun missies, 50% er regelmatig aan terugdenkt, 75% trots is veteraan te zijn en dat waardering erg belangrijk is voor hen. Veteranendagen zijn bij uitstek geschikt om waardering te tonen: de nationale Veteranendag 2016 trok 95.000 deelnemers!

Maar ook regionale en lokale veteranendagen voorzien in een behoefte.

Pas in 2012 werd de Veteranenwet goedgekeurd (in werking in 2014!), met daarin vastgelegd de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. Die zorg omvat niet alleen een zorgplicht vóór, tijdens en na de missies (voor veteranen en hun relaties), maar ook een bijzondere zorgplicht (revalidatie en re-integratie) en een inkomensvoorziening tijdens de zorg. Uitvoering van de wet geschiedt namens het Ministerie van Defensie door het Veteraneninstituut via een Veteranenloket (toegang tot zorg en dienstverlening): voor spoed 24 uur per dag via 1 telefoonnummer bereikbaar.

In de praktijk begint veteranenzorg via regionale veteranenhelpers (‘nulde lijns-zorg’, sinds 2013), die mogelijke problemen signaleren en kunnen helpen door luisteren, her- en erkenning en aan te geven hoe verder te gaan. Zij zijn geen behandelaar, maar moeten open staan voor elke veteraan met problemen, kunnen luisteren, structureren, goed duidelijk kunnen maken wat wel en wat niet kan; zij moeten de mogelijkheden tot doorverwijzing kennen en weten hoe het Veteranen/Zorg-loket werkt. En zij gaan regelmatig op ‘herhalingscursus’.

Zorg kan ook starten via partners, collega’s, vrienden en familie (‘eerste lijns-zorg’).

Een vervolgstap in het zorgtraject kan zijn huisarts, maatschappelijk werk en/of het Veteranen/Zorg-loket (‘tweede lijns-zorg). De hoogste trap in de zorg kan zijn gespecialiseerde GGZ en aanvullende gespecialiseerde zorg (‘derde lijns’). Tot slot vertelde Hans nog dat er voor de belangen-behartiging van veteranen een ‘Inspecteur der veteranen’ is aangesteld (de Inspecteur Generaal Krijgsmacht) en een Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen.

Hans kreeg heel wat vragen te beantwoorden, waardoor het een levendige bijeenkomst werd. Voorzitter Ben Mooren dankte beide sprekers voor hun gewaardeerde inbreng en overhandigde hen een presentje.

Daarna gingen we, versterkt met 2 ‘nakomers’, aan het aperitief, zodat de zaal gereed kon worden genaakt voor het diner. Het diner was weer van vertrouwde hoge klasse en de stemming aan de grote tafel was prima. De recente 80e verjaardag van Ed van Gilst werd gevierd: hij ontving een fles Barbara-bitter en wij dronken het door hem aangeboden drankje en zongen hem toe. Al met al een geslaagde bijeenkomst!

 

Volgende VOA-aktiviteiten in het Zuiden zijn de ALV VOA op de KMA op 18 mei a.s. en ZW zal weer bijeen komen op 1 juni a.s. in ‘De Fazanterie’ te Ulvenhout.

 

Ton Kolsteren      


Terug
22-04-2017 Categorie: Zuid-West