Nieuws

Zuid-West Bijeenkomst

Vakantietijd en prachtig weer: een 15-tal leden, partners en begunstigers kwamen naar de Uitspanning ‘De Fazanterie’ in Ulvenhout voor een bijeenkomst van de Afdeling Zuid-West. Tot hilariteit van de groep arriveerde Ed van Gilst, wel wat ongemakkelijk, op een fiets, een gedenkwaardig feit!

Na het begroeten en het ‘indrinken’ op het zonovergoten terras nodigde waarnemend voorzitter Rein Krale ons allen uit in de ‘Tuinkamer’.

Daar  heette hij ons hartelijk welkom en verontschuldigde hij de overige bestuursleden, voorzitter Ben Mooren om medische redenen en secretaris/penningmeester Rob van Mechelen wegens vakantie. En hij vond ‘zijn alleenheerschappij’ meteen aanleiding om te pleiten voor het op sterkte brengen van het bestuur met ‘jong bloed’. Wie voelt zich geroepen en bereid?

Rein waardeerde zeer dat 2 families van verre gekomen waren, n.l.  ‘onze’ Belgen, de familie Al, en onze Zeeuws Vlamingen, de familie Schouten.

Tenslotte was er ook droef nieuws en wel het overlijden van ons lid Frans Alkemade twee dagen geleden na een ernstige ziekte. Met een minuut stilte hebben we hem herdacht.  

Daarna genoten we van een prima Fazanterie-menu en er werd gezellig gekout, hetgeen werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van 2 erg dove artilleristen aan onze tafel.

We spraken over de meest uiteenlopende dingen, zoals hoe in de toekomst met energie om te gaan; zullen de auto’s in de toekomst op waterstof gaan rijden?

Alles bijeen: prima diner en erg gezellig.  

De volgende ZW-bijeenkomsten zijn weer in De Fazanterie en wel op donderdag 8 oktober (lezing en diner) en vrijdag 4 december (Barbaraviering).

Uitnodigingen volgen t.z.t..

Tot dan.

Kort wil ik nog melden dat een grote groep leden en partners van Zuid West op vrijdag 14 augustus in de Mariakerk in Breda afscheid nam van ons lid Frans Alkemade. Indrukwekkend waren het afscheidswoord van zijn echtgenote Ineke en het afscheidslied ‘Bonsoir mes Amis’, dat zijn KMA-jaargenoten samen rond de baar zongen!    

 

Ton Kolsteren

 


Terug
12-08-2015 Categorie: Zuid-West