Nieuws

Zuid-West bijeen op 1 april j.l

Ook aanwezig een jongeling in spijkerbroek, die de Cadet-Wachtmeester Sijmen van der Meer bleek te zijn: onze inleider van vanavond over “Het opleidingstraject op de KMA” ofwel (heel passend) ‘Van spijkerbroek naar officier.’

Na het begroeten en indrinken nodigde Voorzitter Ben Mooren ieder uit in de ‘Tuinkamer’ en startte Sijmen daar zijn voordracht. Hij vertelde duidelijk en prima ondersteund met duidelijke slides en foto’s op een scherm hoe het opleidingstraject KMA momenteel was en hoe hij dat zelf ondervond.

Hij was zelf nu 19 jaar, 2e jaars cadet en voorzitter van de Cadetten Wapen-vereniging De Artillerist. Al direct kreeg hij vele vragen van de zeer geïnteresseerde toehoorders: sinds wanneer is er de rang ‘cadet-wachtmeester’ i.p.v. cadet-sergeant? Dat bleek iets te zijn van ver voor zijn tijd, maar gold nu voor alle cadetten van de Artillerie, Cavalerie en Marechaussee.

Bestond de aanspreektitel ‘Jonker’ nog? Eigenlijk niet meer, die werd alleen nog gebezigd door een oude huismeester op de KMA.

Terug naar het onderwerp: de ‘KMA’ leidt nu alle officieren voor de 4 krijgsmachtdelen op via militaire, intellectuele en persoons-vorming.

Na een aloude selectieprocedure kunnen afgestudeerde jongeren en doorstromers óf een korte officiersopleiding volgen van 1 jaar (leiding geven t/m peloton) óf 4 jaar lang een Militair Wetenschappelijke Officiersopleiding, met o.a. een gecertificeerde wetenschappelijke studie tot het niveau bachelor.

Naast deze opleidingen voor beroepsofficieren zijn er ook kortere opleidingen (10 weken) voor specialisten (b.v. militair tandartsen of aalmoezeniers) en (6-8 weken)  voor civiel medisch personeel. Detacheringen bij een artillerie-eenheid zijn niet voorzien in het opleidingsschema; dit soort contacten wordt op eigen initiatief of via de Wapenvereniging geregeld. In de ogen van de aanwezigen was dit een duidelijk manco in het motiveren van een cadet voor zijn Wapen!

Het Cadettencorps heeft ook een duidelijk evolutie meegemaakt: ca 8% van de cadetten is vrouw, iedereen krijgt wedde en mag getrouwd zijn, er zijn ca 50 onderverenigingen (w.o. wapen/dienstvakverenigingen, het Cadetten-tamboerkorps, roeivereniging Dudok met nog 2 militaire wedstrijdroeiers!!), sport- en corps-dagen worden georganiseerd, de feuttijd (‘co-tijd’) duurt nog maar 5 dagen, er zijn nog C en A wedstrijden, eenmaal per jaar zijn er bokswedstrijdentussen cadetten onderling (tegen meisjes mogen jongens maar met een arm boksen), maar het Assaut bestaat nog steeds.

Wapenvereniging De Artillerist heeft nu 30 leden, is een zelfstandige VOA-afdeling,  heeft een eigen Barbaraviering, houden jaarlijks een Bommetjeswedstrijd (inderdaad, in het zwembad) en doen als VOA-afdeling mee aan Ledenraad, VOA Gala en Artillerie Wapendag.

Klaar met hun studie aan de KMA (baretten gaan de lucht in op de Parade), dan volgen 30 weken vaktechnische opleiding. Een kleine groep wordt pelotonscommandant bij de afdeling VA (met doorstroommogelijkheden) en het merendeel wordt waarnemer.

Daarmee rondde Sijmen zijn lezing af. Hij kreeg tijdens en na zijn verhaal zoveel vragen en ieder was zo geïnteresseerd, dat het maken van een foto er niet van kwam (volgende keer beter).

De Tuinkamer werd gedekt terwijl we een aperitief namen en daarna genoten we van een prima Fazanterie-menu en er werd gezellig gekout aan tafel, met uitschieters tot felle discussies... Heerlijk.

 

Ton Kolsteren

 


Terug
02-04-2015 Categorie: Zuid-West