Nieuws

Barbaraviering Zuid-West op 4 dec j.l.

Vanaf 17.00 uur verzamelden 15 artilleristen, vanuit Zeeuws Vlaanderen tot uit Goirle, zich aan de bar in een verder gesloten en lege Fazanterie; de verwarming bleek in het hele pand uitgevallen, behalve in de Prinsenkamer. En daar konden wij Barbara vieren!

Na een aperitief namen we er plaats aan een grote rechthoekige tafel, waarna Voorzitter Ben Mooren de Barbaraviering officieel opende en aandacht vroeg voor de toetreding van Ruud van Run en Ed van Gilst tot het legioen der 80-jarigen (en ouder).

Daarna bood Ben mij de gelegenheid kort verslag uit te brengen van de informatie-bijeenkomst KL-generaals b.d. in Stroe op 24 november j.l.. Met de nu vrijgekomen 400 miljoen voor het oplossen van de ergste problemen m.n in de logistiek van de vier krijgsmachtdelen en de zojuist overeengekomen verbeterde arbeidsvoorwaarden meldde de CLAS, Luitenant-generaal Beulen, zijn verdere prioriteiten. Hij wil een wijziging in het personeelssysteem, waarbij wordt geprobeerd de huidige militairen langer in dienst te houden; en qua zwaar materieel heeft hij de 18 Pantserhouwitsers 2000, die na eerdere bezuinigingen in de verkoop moesten, uit de verkoop laten halen om zodra mogelijk al een extra batterij paraat te stellen! En in februari verwacht hij een nieuwe Defensienota.

Aan tafel ontwikkelde zich een discussie over de bereidheid onder de jonge beroeps (van KMA-ers tot soldaten) om in dienst te blijven, n.a.v. negatieve signalen uit die groep. Wordt op de KMA wel de juiste attitude getoond en overgedragen? Zou de stemming onder de jonge artillerie-officieren niet eens moeten worden gepeild?

Het werd tijd voor het voorgerecht, waarna Jan Brethouwer zijn versie van het Barbaraverhaal voordroeg. Hij begreep niet waarom een zo ‘exact’ wapen zich voor een beschermheilige baseerde op legendes. Jan had na een grondige historisch onderzoek alleen een rijke roofridder ontdekt met een bloedmooie dochter (echt een ‘stuk’), genaamd Barbara, die hij graag goed wilde uithuwelijken. Daarvoor liet hij haar onderrichten bij de zusters in een nabij klooster, waar ze dagelijks heen werd gebracht onder begeleiding (een z.g. ‘stuks’-bediening). Zij had het er zo naar haar zin, dat zij toen het klooster tijdens een noodweer door brand dreigde verloren te gaan God beloofde in te treden als non als het klooster zou worden gespaard. En het wonder geschiedde, Barbara trad in en werd daarom later heilig verklaard. De toehoorders vonden het maar tam eindigen, maar beloonden Jan met applaus! En daar Miel toch weer een connectie met Shell ter sprake bracht werd hij aangewezen om volgend jaar het Barbaraverhaal te vertellen (in max 15 minuten!).

Het 1e couplet van het Artillerielied klonk vervolgens luid en duidelijk in de verder lege Fazanterie. Een heerlijk hoofdgerecht werd opgediend, waarna het 4e couplet van ons lied uit volle borst werd gezongen.

Bij het nagerecht ontstond een levendige discussie over de te verwachten afname van simpele banen in de toekomst en de invloed van toekomstige werkgelegenheid in beroepen bij het openstellen van opleidingen: ofwel moet het niet meer gaan om ‘leuk om te studeren’, maar ‘goed voor een baan in de toekomst’?

Na het dessert werd op commando van onze oudst aanwezige artillerist, Art Eger, naar vermogen ‘opgestegen’ en het 5e couplet gezongen.

Zonder ongelukken werd daarna afgestegen en werd de koffie geserveerd.

Kortom het diner was prima, het was erg gezellig en het ging ergens over!

Circa 21.30 uur dankte Voorzitter Ben alle aanwezigen en sloot hij de geanimeerde bijeenkomst.         

 

De volgende ZW-aktiviteit zal zijn de ZW-Jaarvergadering op woensdag 7 februari 2018 in ‘De Fazanterie’ te Ulvenhout.

 

Ton Kolsteren 


Terug
11-12-2017 Categorie: Zuid-West