Nieuws

BIJEENKOMST 4 december 2017

Vermoedelijk  omdat hij, dankzij voorinformatie, wist wat ons te wachten stond hield voorzitter Fred Müller, het welkomstwoord kort. Na de mededeling dat Paul Messerschmidt en Jan Sikkens  om medische redenen niet aanwezig konden zijn, gaf hij meteen het woord aan de secretaris, Gijs de Jong.

Gijs, net teruggekeerd van een wetenschappelijk congres over Barbara te Barbaros, had zich kennelijk voorgenomen om de wiskundige kennis waarover elke Artillerie officier verondersteld wordt te beschikken, eens grondig te testen. Zijn eerste dia, een fraaie afbeelding van onze patrones, werd begeleid door de melodie van het Artillerielied en wij, toen nog zijn aandachtig gehoor, zongen dat na een aarzelend begin uit volle borst mee. De kaart van Turkije  met daarop Nicomedia, kwam ons bekend voor. De verwijzing naar de Barbara lezing die Gijs ons in 2015 voorschotelde, ”Barbara, perfecte lichamen en zwarte gaten”, maakte ons al enigszins ongerust, maar toen een dia getoond werd met Gijs als Barbaroloog en hij zich begon voor te doen als Numeroloog streden bij ons wantrouwen en wanhoop om voorrang. Na de behandeling van een, voor de meesten van ons, nieuwe wet van Pythagoras, namelijk dat getallen symbool zijn voor kenmerken, vermogens en gebeurtenissen, onmiddellijk gevolgd door de theorie van Plato dat het getal de wet is van het heelal en het middel om dit alles te meten diezelfde getallen zijn, hadden wij de grenzen van ons intellectueel bevattingsvermogen bereikt. Tijdens het daarop volgende rekenkunstig gegoochel gelardeerd met lichtbeelden, was er bij de geestelijk overbelaste  toehoorders nog enige opleving te bespeuren toen Marilyn Monroe onder de titel “ 7=zoekt antwoorden”en Brigitte Bardot onder de noemer “9=mededogen” groot in beeld kwamen.

Gelukkig  achtte onze ervaren voorzitter nu het moment gekomen om “Rust bij de stukken” te commanderen en ons te vertellen dat de op een na oudste kanonnier, Anton van Drecht, ons een borrel aanbood ter viering van het feit dat hij op 11 december aanstaande 70 jaar in de echt verbonden is met zijn lieve Corry. Anton behoort hiermee tot de kanonniers die we bezingen in het 4e couplet van het Artillerielied, “Waar moed zit heerst ook trouwe”!

Na dit plezierige intermezzo diepte Gijs zijn getallenvalkuil verder uit, tot grote vreugde  van enkele zeer hoog opgeleiden onder ons. Het “Levensgetal van Eyo Balk” en het “Zielsgetal van Wilhelmus Sophia Paul Lemmens” werden behandeld, de 7 hoofdzonden opgesomd,  Harmonie, Symmetrie en Waarheid besproken en geëindigd werd met Vuur, gelukkig weer iets wat vertrouwd klonk. Zijn stelling luidde als volgt: Artilleristen die het moeilijk hebben gaan schieten. Ook deze bewering trachtte onze Numeroloog met getallen te onderbouwen, maar de verdenking bleef dat hij over de nummers loog. Eindconclusie tevens opdracht voor de volgende Barbara viering: Er is meer onderzoek nodig, dus blijf zoeken!

Nadat Fred Barbaraloog drs De Jong bedankt had, zochten we voorlopig ons heil aan de bar om vervolgens te gaan genieten van een uitstekend Barbara diner waarbij, onder deskundige leiding van Cantor Piet Winckelmolen, het VOA veteranenkoor voor de muzikale opluistering zorgde. Belangrijke bijzonderheid; de tafelwijnen werden ons aangeboden door Jan de Koning, die hiermee een voorschot van zes dagen nam op zijn 94ste verjaardag!

Eenmaal aan tafel gezeten maakt de Cantor het thema van de avond bekend: “Naarmate de drank is in de man stijgt het Barbara gezang”! Alvorens de wapen hymne wordt aangeheven maakt Piet ons er op attent hoe actueel de tekst ervan nog steeds is. Het is marketing avant la lettre. In het eerste couplet worden vier vragen gesteld en in de laatste regel volgt de apotheose, ’t is Veldartillerie! Als beloning voor onze vocale start gunde de Cantor ons het voorgerecht. Na gewezen te hebben op het beladen woord  “Sneven” verzoekt Piet ons het 2e couplet vanuit de eveneens in de tekst genoemde “mannenborst” te zingen maar op verzoek van Bart in een wat hoger tempo. Als na het nuttigen van enkele culinaire hoogtepunten vers drie wordt ingezet zijn onze gedachten bij Paul waarvan wij ons afvragen of hij ook “ gejuicht heeft in zijn val” die hij kort geleden maakte tijdens werkzaamheden in de tuin. Nadat we ook het, volgens de cantor, met testosteron doordrenkte 4e couplet ten gehore hadden gebracht, naderden de drie traditionele hoogtepunten van het feest.

 

Allereerst de toespraak door de oudste Kanonnier. Jan wijdt zijn speech dit jaar aan “het paard” dat door de eeuwen heen zo’n onmisbare rol heeft gespeeld bij het wapen der Artillerie en dat we ook vanavond weer hebben bezongen. Zijn conclusie: We moeten een standbeeld voor dit edele dier gaan oprichten! Dit gezegd hebbende geeft hij het commando opstijgen. Opgestegen besloten we deze ouderwets gezellige Barbara viering met de vocale gelofte dat al ons handelen dient “Tot roem van ’t Regiment”. 


Terug
14-12-2017 Categorie: Oldebroek