Nieuws

BIJEENKOMST 1 maart 2018

Dit mocht echter de goede sfeer niet drukken. In ras tempo werd dan ook de agenda doorgewerkt. Uiteraard, en hoe kan het ook anders, behoefde de financiële paragraaf enige toelichting. Toch werd het bestuur door 95,454544% door de vergadering gedechargeerd.

De bestaande en komende vacature in het bestuur kon ter plekke nog niet worden ingevuld maar enige onduidelijke signalen gaven toch wat hoop voor de toekomst. In ieder geval gaf de voorzitter aan dat dit de laatste maal was dat hij een ALV sloot.

Voordat hij hiertoe kon overgaan meldde hij nog dat Henk Wagenvoort vanwege zijn 88ste verjaardag een rondje aanbod hetgeen met volle instemming werd begroet.

Tot slot dankte ons oudste lid Jan de Koning namens alle leden het bestuur voor zijn krachtdadig optreden, gevuld met goede activiteiten.

Voor de 21ste en laatste maal sloot de voorzitter van de Afdeling Oldebroek de ALV.


Terug
09-03-2018 Categorie: Oldebroek