Nieuws

BIJEENKOMST 1 februari 2018

De kolonel gaf aan dat hij zijn eerste opleiding had genoten bij de Landmacht en derhalve ook die taal kon spreken. Dit maakte het verstaan en begrijpen heel gemakkelijk.
De taak van onze krijgsmacht is uiteraard vastgelegd in onze grondwet en behelst:
-  De bescherming van eigen en bondgenootschappelijk grondgebied;
-  De bevordering van de internationale rechtsorde;
-  De ondersteuning van de civiele autoriteiten.
Een en ander vastgelegd in de artikelen 90, 97 en 100 van onze grondwet.
MINUSMA heeft het volgende mandaat:
-  Stabiliseren van bevolkingscentra en het herstellen van centraal gezag;
-  Bevordering politieke dialoog en verkiezingsproces;
-  Bescherming van de burgerbevolking en VN-personeel;
-  Bevordering en bescherming van mensenrechten;
-  Ondersteunen van humanitaire hulp;
-  Ondersteunen van behoud van cultureel erfgoed;
-  Ondersteunen van nationaal en internationaal recht.
Dat is allemaal gemakkelijk besloten, maar de situatie in Mali, gelegen in de Sahel-regio is zeer complex:
-  Een klimaat waarin het weer gortdroog is of kletsnat (In twee maanden evenveel regen als in Nederland in
een heel jaar.)
-  Bevolkingsopbouw met veel jeugdigen met weinig perspectief;
-  Een veiligheidssituatie die veel te wensen verlaat mede door mensensmokkel, drugssmokkel, rebellie en jihadisme.
De Nederlandse militairen hielden zich bezig met de uitvoering van verkenningen en het vergaren van inlichtingen, met lange afstandspatrouilles, met verkennings- en transportvluchten, medische evacuatie, met logistiek en onderhoud.
Tegelijk moet men ook in het Kamp Castor zorgen dat je veilig kunt wonen, eten en ontspannen, want de boog kan niet altijd gespannen zijn. En dat allemaal in een verzengende woestijnhitte.
Daarnaast wil men natuurlijk weten hoe het met de familie in Nederland gaat en omgekeerd en dat alles op afstand.
Militaire vaardigheden die theoretisch onder de pet zitten moeten in zo’n situatie handen en voeten krijgen: leiding geven onder moeilijke omstandigheden, zoals een raketaanval, andere culturele gewoonten kunnen aanvaarden en begrijpen, hoogwaardigheidsbekleders ontvangen en informeren.
In zo’n situatie betekent het dragen van de eindverantwoordelijkheid ook uitdragen dat je niet op grote afstand staat van je mensen, maar dat je samen een klus moet klaren en dat samen betekent dat je elkaar kent en op elkaar aankunt, kortom: een team zijn, een doel hebben en goed communiceren.
De presentatie van Kolonel Van Ingen was zo boeiend dat de meeste bd officieren niet aan slapen toekwamen het zelfs presteerden slimme vragen te stellen en een eigen bijdrage konden leveren door hun grote ervaringen in te brengen.
Tijdens het smakelijk diner was er derhalve ook nog voldoende stof om over na te denken en te praten.


Terug
24-02-2018 Categorie: Oldebroek