Nieuws

JAARLIJKSE EXCURSIE VOA ‘s-GRAVENHAGE

Zij werden ontvangen door Paul van Brakel, voor velen bekend als de oud-conservator van het NAM en nu conservator van het NMM met enkele bijzonder taken zoals hij vertelde. Behalve dat gaf hij ook nog een aantal bijzonderheden, niet alleen over het museum maar ook over de opslag in de nabijgelegen hangar, die een van de weinige overblijfselen is van de vroegere vliegbasis.

Na de koffie gaf gids Arnold een rondleiding waarbij hij toegaf dat hij als voormalig logistieker weinig van artillerie wist maar dat hij er van uit ging dat het voor de artilleristen allemaal vertrouwd was. Dat bleek te kloppen want in het deel artillerie van het museum deden steeds sterkere verhalen de ronde al werd wel enige teleurstelling geuit dat de trouwe Nekaf, waarin zoveel artillerie-officieren zijn (of hebben) rondgereden hier ontbrak.

Na de rondleiding was er een broodjeslunch waarbij aan de tafel naast de onze de Minister van Defensie aanschoof maar dat was meer toeval dan opzet, al had ze onderweg naar die lunch wel al kennis gemaakt met het gezelschap.

Daarna was er nog gelegenheid om ieder voor zich delen van het museum te bezoeken tot het uur van vertrek. De poging om door een wat vroeger vertrek  de files te vermijden, gelukte niet helemaal maar toch kon iedereen zo rond half zes vanaf de ingang van de Frederikkazerne eigen of openbaar vervoer opzoeken. Moe maar tevreden zoals dat heet.  


Terug
30-04-2018 Categorie: 's-Gravenhage