Nieuws

BIJEENKOMST in juni – juli - augustus

Aangezien een aantal van ons vindt dat ze niet alleen B-figuren zijn maar ook nog pretenderen iets van de techniek te weten, zij het soms enigszins verouderd, lag een bezoek aan het Corvette Museum te Wezep voor de hand. Tevens was zowel de voorbereiding als de uitvoering van deze excursie voor Nico de ultieme test om een maand later te worden gekozen in het bestuur met de portefeuille Commissaris Evenementen.

    
De excursie was een daverend succes niet alleen vanwege het boven vermelde maar ook omdat  de eigenaar André Boer op onnavolgbare wijze 
an iedere aanwezige corvette alles, maar dan ook alles wist te vertellen. We keken onze ogen uit en …. voor sommigen een beetje  teleurstellend: we mochten nergens aankomen. 
Om van al dit moois bij te komen konden we daarna pannenkoeken eten in de voormalige marechausseekazerne te Wezep. De enkele ouderen onder ons konden hier nog wat herinneringen ophalen hoewel de gehele 
entourage er wat anders uitzag dan in vroeger dagen.  
 
 
 
In JULI hadden we een zeer drukke bijeenkomst bestaande uit wel twee onderdelen, namelijk eerst de bestuursverkiezing en daarna, om af te koelen de jaarlijkse BBQ. 

In zijn nieuwjaarsrede had onze voorzitter Fred Müller reeds aangekondigd dat dit de laatste keer was dat hij het nieuwe jaar zou openen. In zijn afscheidsspeech keek hij met warme gevoelens terug op zijn 21-jarig voorzitterschap en de samenwerking met de leden in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. Tenslotte dankte hij de leden van de Afdeling Oldeboek voor het langdurig vertrouwen in hem.
Vervolgens werd de aftredende voorzitter toegesproken door de secretaris die namens de Afdeling de voorzitter prees voor zijn nimmer aflatende inzet en betrokkenheid, e.e.a. illustrerend met saillante details. De voorzitter kon een langdurig, staand, ovationeel applaus in ontvangst nemen. Als afscheidspresentje kreeg hij een dinerbon aangeboden voor twee personen.


Alsof dit nog niet voldoende was trad de Landelijke Voorzitter naar voren niet alleen om onze voorzitter toe te spreken maar ook om hem de erepenning in zilver uit te reiken met de inscriptie:BETROKKEN BEWOGEN BETROUWBAAR, plus oorkonde.

Uit de vele potentiële bestuurskandidaten werden eenstemmig en met applaus gekozen Kol. bd P. Winckelmolen als voorzitter en Kap. bd N. Verweij als commissaris evenementen.


Na deze emotionele gebeurtenis konden we bijkomen onder het genot van een drankje en het vragen aan je buurman cq –vrouw of je vlees al voldoende gaar was.
De Afdeling Oldebroek heeft weer geschiedenis geschreven!


In AUGUSTUS is de officierscantine gesloten maar dit is geen reden om elkaar niet te spreken en elkaar duidelijk te maken waarom de wereld er uit ziet zoals die er uit ziet. Enkelen wisten ook nog manieren om onze planeet nog beter te maken. Dit alles onder het genot van een koel biertje en een voortreffelijke maaltijd in zomertenue in restaurant De Loreley te Epe.


Terug
21-08-2018 Categorie: Oldebroek