Nieuws

BIJEENKOMST 6 september 2018

In een boeiend betoog bracht hij over het voetlicht:

-       De naweeën van de reorganisatie en centralisatie, met daarin o. a. het opschorten van de opkomstplicht en het weghalen van de geneeskundige pelotons bij de manoeuvrebataljons.

-       Het hoogtepunt van de medische keten.

Hij benadrukte het belang van de band die een dokter moet hebben met de eenheid hetgeen in Mali geschiede. De arts moet mee de poort uit om ter plaatse te zijn als hij nodig is.

E.e.a. heeft in kritieke situaties ook zijn nadeel omdat niet in alle landen het rode kruis op de auto’s wordt gerespecteerd. Reden waarom dikwijls het rode kruis van de auto wordt verwijderd.

Een ander heikel punt blijkt het feit dat er zo’n 125 militaire verpleegkundigen te weinig zijn. Om dit tekort op te vullen zullen die in de toekomst weer intern worden opgeleid.

Om de gehele geneeskundige keten op een verantwoord niveau te brengen, speelt ook de politiek een belangrijke –centen- rol. De wens is dan ook om in de toekomst een Foreward Surgical Team (mobiel ziekenhuisje) bij uitzendingen in te zetten.

Dwars door het gehele verhaal heen waren het het enthousiasme en de gedrevenheid van de spreker die de aandacht van het gehoor in de ban hielden.

Na de goede voorbereiding van de nieuwe commissaris evenementen werd het sluitstuk verzorgd door de nieuwe voorzitter middels het overhandigen van een geestverfrissende Barbarabitter.


Terug
18-09-2018 Categorie: Oldebroek