Nieuws

Sinte Barbara

In dit nummer vindt u een verslag over het eerste operationele schot met de Excalibur precisiegranaat. Precisie, dracht, uitwerking en vuursnelheid zijn de vier pijlers van een operationeel effectieve Artillerie. Juist precisie en dracht leken elkaars tegenwerkende grootheden te zijn. Als we de dracht (ballistisch) lieten toenemen leed daar de precisie vaak enorm onder. Deze granaat biedt daar een zeer goede oplossing voor. Om een en ander te relativeren is het ook goed om het artikel van lkol Sijbrandi te lezen over de historische ontwikkeling van precisiete lezen. Precisie is fantastisch maar zeker geen antwoord op alle operationele situaties.


Verder staan er in deze Barbara een tweetal artikelen over de Multi-missieradar. Dit wapensysteem is niet alleen een enorme aanvulling op de doelopsporing voor de grondgebonden vuursteun maar is ook een versterking voor onze luchtverdediging. Wat we hier dus zien is een technisch systeem dat een bijdrage levert aan het weer nader tot elkaar laten groeien van deze twee Korpsen.

Logistiek wordt vaak, door de operationele Artilleristen in onze organisatie, beschouwd als iets wat volgt, iets wat gewoon geregeld moet zijn. En inderdaad, in de goede oude tijd toen de logistieke elementen in de een Afdeling Veldartillerie tot het laagste niveau waren ingedeeld, was dit ook zo.

De gehele Sinte Barbara kunt u in, na inloggen in het ledengedeelte, downloaden c.q. lezen.


Terug
10-12-2018 Categorie: Algemeen