Nieuws

BIJEENKOMST 17 januari 2019

Met veel belangstelling werd door allen uitgekeken naar de maidenspeech van onze voorzitter Piet.

Hij wist door een interactief verhaal het gezelschap te boeien. Behalve stil te blijven staan bij de wederwaardigheden van onze afdeling was de voorzitter ook benieuwd naar het standpunt van de hoogste militaire leiding met betrekking tot het aangepaste budget voor Defensie. Wellicht ook een idee voor de Algemene Jaarvergadering op 26 juni in Den Haag.

 

 

 

 

 

De voorzitter eindigde met een creatieve parafrase van het artillerielied hetgeen aller instemming had.

Daarna werd het, zoals gewoonlijk wanneer de dames aanwezig zijn, een zeer beschaafd samenzijn met goede gesprekken op hoog niveau.

Schrijver dezes had, zittend, een gesprek met de staande oudste kanonnier. Toen hem de zetel werd aangeboden, repliceerde hij met: “Jij bent nog jong en moet nog lang mee, dus blijf maar rustig zitten.”

Onze bijeenkomst werd afgesloten met een meer dan voortreffelijk diner waaruit bleek dat het hele team van Norman er ook in 2019 weer zin in heeft.


Terug
28-01-2019 Categorie: Oldebroek