Nieuws

Oproep VOA/JOINT FIRES MEETS PARLIAMENT aansluitend op de 70ste Algemene Ledenvergadering

Na de 70ste ALV voor de leden van de VOA (de convocatie met agenda voor de ALV van het HB volgt), waar wij welkom worden geheten door de Minister van Defensie, Hare Excellentie mw. Ank Bijleveld (CDA), gebruiken wij de lunch op het Plein Kalvermarkt Complex (PKC), de locatie van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie.

De Wapenoudste der Artillerie, de brigade-generaal Rob Jeulink, nodigt alle officieren van de Artillerie en de Grondgebonden Luchtverdediging, lid of geen lid van de VOA uit om deel te nemen aan het  middag- en/of avondprogramma (lunch, bezoek aan de Tweede Kamer, groepsfoto op het bordes van het Ministerie van Defensie, aperitief en diner).

De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal aan het Binnenhof in Den Haag staan een grootschalige renovatie te wachten. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 tot 2026 in één keer gerenoveerd. Het is daarom de laatste kans om nog voor de renovatie ons politieke regeringscentrum te bezoeken.

Het voor iedere officier zeer interessante en inhoudelijke middagprogramma dat in het teken staat van bestuur, politiek en strategie en waaraan ook de Staatssecretaris van Defensie, Hare Excellentie mw. Barbara Visser (VVD) bij aanwezig zal zijn, bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een carrousel met drie onderdelen onder begeleiding van (Tweede Kamer) leden van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer:

  • Het bezoek aan de grote vergaderzaal en aan de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.
  • De rondleiding door de (oude) Kamergebouwen.
  • De informatiefilm over de parlementaire democratie, gezeten in de oorspronkelijk Tweede Kamer bankjes.

2. De paneldiscussie over politieke en militaire thema`s. Aansluitend op de carrousel staat exclusief de “Oude Zaal” voor ons ter beschikking.

De zaal waar tot 1992 de Tweede Kamer vergaderde (bekijk de Oude Zaal op Google Streetview). De officieren van de Artillerie worden in de “Oude Zaal” welkom geheten door mw. Khadija Arib (PvdA), voorzitter van de Tweede Kamer. Deelnemers aan depaneldiscussie zijn leden van verschillende politieke fracties van de Vaste Commissie voor Defensie, waaronder mw. Hanke Bruins Slot (CDA, veteraan (Afghanistan), Commandant Panzerhouwitzer detachement , KL .) en dhr. André Bosman (VVD, veteraan (Kabul) , vlieginstructeur bij de Koninklijke Luchtmacht en eerder vluchtcommandant en squadronvlieger, KLu), en militaire vertegenwoordigers waaronder brigade-generaal Rob Jeulink, plaatsvervangend Directeur Plannen bij de Bestuursstaf van het ministerie en commodore Dick van Ingen, Directeur Integraal Beleid van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie,

3. Muzikaal optreden. Aansluitend vindt op het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer een optreden plaats van ”onze” Fanfare ‘Bereden Wapens’ (FBW). Dit is een cadeau van de jubilerende VOA aan de stad Den Haag.

4.Groepsfoto. Na het optreden van de fanfare wordt de traditionele groepsfoto gemaakt. Wij stellen ons hiervoor op voor en op het bordes van Plein 4, het Ministerie van Defensie. Als iedere artillerie officier komt, wordt dit een unieke groepsfoto! En de plek is zondermeer uniek. Nooit eerder heeft de gelegenheid zich voorgedaan om met het gehele officierskorps van de Artillerie (de Veldartillerie, de Rijdende Artillerie en de Grondgebonden Luchtverdediging) actief dienend of buiten dienst)gezamenlijk op de foto te gaan. Zorg dat U er bij bent!

5. Tenslotte het aperitief en het diner, verzorgd door het op één na beste Paresto- restaurant van Defensie: op het PKC.

De WOA, het Hoofdbestuur van de VOA en de afdeling Den Haag hopen velen van u op woensdag 26 juni 2019 te ontmoeten in Den Haag, Internationale stad van Vrede en Recht. Den Haag,de stad die in deze laatste week van juni volledig in het teken staat van de Nationale Veteranendag op 29 juni 2019.

 

De Commissie van Voorbereiding (ALV 2019 VOA en VOA/ JOINT FIRES meets Parliament)


Terug
12-05-2019 Categorie: 's-Gravenhage