Nieuws

Maart verslag Oldebroek

Waarschijnlijk hierdoor verliep de vergadering buitengewoon vlot en gezellig ondanks een kleine vermindering van het vermogen. Maar daardoor hadden allen het afgelopen jaar ook kennis kunnen nemen van de inbreng van boeiende sprekers.

Lkol. Ronald Schuurman verliet ons bestuur, was inmiddels op cursus en komt een volgende keer in persoon afscheid nemen. Ronald bedankt voor je zorg achter de schermen. Ronald wordt opgevolgd door Lkol. Marco Hoekstra, de nieuwe commandant van het ASK. Marco welkom! Onze penningmeester Paul werd herkozen, zelfs nadat hij een goed verhaal had opgehangen waarom we het afgelopen jaar iets armer waren geworden.

Om de feestvreugde nog meer te verhogen konden we intussen genieten van een rondje van Fred, Henk en onze jongste kanonniet Hans. Het aanbod van nog meer rondjes moesten we om gezondheidsredenen afslaan.

De avond werd afgesloten met een uitstekend diner. Zelfs onze bekende spraakwaterval kon hieraan geen afbreuk doen.


Terug
28-03-2019 Categorie: Oldebroek