Nieuws

BIJEENKOMST 6 juni 2019

Hoewel de meeste leden van de afdeling Oldebroek de veertig al zijn gepasseerd, zijn ze nog steeds paraat om zich nieuwe ontwikkelingen toe te eigenen. Zo togen de meest nieuwsgierigen op 6 juni naar Zwolle om zich bij I-watch te laten informeren over een nieuw concept betreffende veiligheid in Nederland en omstreken.

I-watch is een non-profit stichting die is gericht op de publiek private samenwerking op het gebied van cameratoezicht in het publieke domein.

In een schitterende ambiance werden we ontvangen door de dames Ter Schegget, officemanager en Hegeman, projectleider. Nadat we op ons gemak waren gesteld door zitting te kunnen nemen op gemakkelijke zetels onder het genot van een drankje, begon  mevr. Hegeman aan een goed doorwrocht betoog gelardeerd met mooie foto’s en tenslotte ook nog live beelden.

I-watch is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur getuigt in zijn samenstelling reeds van een publiek private samenstelling. (Op grond van de AVG worden hier geen namen vermeld!)

 

I-watch legt de nadruk op het optimaliseren van de veiligheidsketen door een intelligente techniek, concept en samenwerking door middel van zijn expertise op het gebied van: publiek private samenwerking, cameratoezicht, collectief beveiligen en onderzoek. Dit krijgt gestalte in de verschillende schillen, afstandsruimten van camerabewaking.

Een heikel punt in deze vorm van toezicht is dikwijls het omslagpunt van het observeren van het publieke domein én de privacy die we in ons land ook erg hoog achten. Dit komt ook aan de orde in de nauwe samenwerking met de politie, immers die kan en mag alleen optreden op grond van haar door de wet toegekende bevoegdheden. Vandaar dat de camerabeelden worden beoordeeld onder regie van de politie voordat, indien nodig, andere diensten worden geïnformeerd. Op deze wijze kunnen politie, beveiligers of hulpdiensten efficiënt en effectief worden ingezet.

Samengevat hebben we kunnen constateren dat het cameratoezicht via I-watch in het publieke domein is gericht op handhaving en bij bedrijven op beveiliging en bescherming. Na de prachtige lezing ontvingen de toehoorders als aandenken nog een balpen (zonder camera) om al schrijvend rekening te kunnen houden met eigen en andermans privacy.

 

Teneinde al deze informatie bij een drankje en tijdens een etentje te laten bezinken werd onze bijeenkomst afgesloten bij en in Het Engels Werk.

 


Terug
03-07-2019 Categorie: Oldebroek