Nieuws

BIJEENKOMST juli en augustus 2019

Hoe klimaat neutraal en milieuvriendelijk is een BBQ tegenwoordig nog? Wat is de bijdrage ervan aan de opwarming van de aarde? Helpt het als we als BBQ-schaamte een boom planten in Polynesië? Is vlees eten ethisch nog wel verantwoord, immers het komt van levende warme wezens? Kunnen we dan niet beter vis eten?! 

En  wat drink je er dan bij? De suggestie was dat rode wijn het beste was want dat kon je niet zien in je bloed. Kortom: de BBQ was niet alleen lekker en door de bediening keurig verzorgd maar was ook zeer gezellig, mede door de charmante inbreng van de dames. 

"

We kunnen ons nu al verheugen op de maand juli 2020.

 

Augustus is een maand waarin het te warm is om oorlog te voeren en derhalve is de cantine van het ASK dan gesloten. Om de situatie in Nederland toch kritisch te kunnen blijven volgen en zo nodig bij te sturen kwamen we bij elkaar op een passende en historisch niet onbelangrijke plaats namelijk bij het kasteel de Cannenburch aan het Maarten van Rossumplein in Vaassen.

"

 

 Verschillende leden hadden hun reces onderbroken om de stand van zaken in Nederland en omstreken met elkaar te bespreken. De geesten werden fris gehouden door de buitenlucht en het zicht op een gedeelte van historisch Nederland. De meningen waren niet allemaal hetzelfde hetgeen de gedachtewisseling nog boeiender maakte. Overeenstemming was er wel dat zowel de locatie als de goede verzorging in het Koetshuis voor herhaling vatbaar was.


Terug
19-08-2019 Categorie: Oldebroek