Nieuws

verslag oktober bijeenkomst

Verslag van de 36e bijeenkomst voor jonge veteranen in Dongen e.o. op woensdag 7 oktober 2015.

Aanwezig:

- 8 Jonge veteranen van de VMVD: Eric, Kok, Karel, Ronald, Ton, Bart, Jan M en Loek en onze voorzitter Jan Kersbergen!

Ons huidig ledental is 27.

 Afgemeld: Frans, Ruud, Edwin, Paul (activiteiten als diaken), Cor en Arthur (heel druk in zijn werk).

 Vrienden

Na de zomerstop kwam woensdag j.l. rond half negen een groep veteranen bijeen in de Kleine Bok.

Qua lief en leed kon Ton melden dat het Cor Versluis na zijn operatie goed gaat (7 van de 9 chemo’s zijn achter de rug).

Daarna kwamen de volgende zaken aan de orde:

- het draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ voor o.a. onze 5 UNIFIL-veteranen is onlangs ingesteld en aan alle betrokken veteranen overhandigd (Karel kreeg het uitgereikt in Roermond, de overigen per post). De Gemeente vroeg zich af of daar nog een rol voor haar was weggelegd. Wordt vervolgd.

- op vrijdag 27 november a.s. om 20.00 uur geeft de KMK t.g.v. het 175 jarig bestaan van Musis Sacrum een concert in de Salamander: zie de mail van Kok d.d. 28 september.

Er zijn nog ca 15 vrijkaarten beschikbaar voor veteranen en evt. partners! Info bij Kok.

- de planning van de veteranen-bijeenkomsten in 2016 is in concept gereed: zie onderaan.

- we zijn volop bezig met het organiseren van de Kerstbijeenkomst VMVD op 10 dec a.s. (met partners en Indisch buffet): uitnodiging volgt, maar zet het alvast in je agenda!

En toen kreeg ieder gelegenheid om te vertellen hoe het hem ging:

- Jan M. kwam hijgend binnen na een grootse happening in Ahoy voor alle onderofficieren van de Luchtmacht: dit was de eerste keer ooit. Er waren prima sprekers (o.a. over de opmars van robotica) en er werd flink uitgepakt. Verder was hij, net bekomen van zijn klus-ongeval in huis, nu weer ‘onder het mes’ geweest, waarbij 3 stents in zijn kransslagaders waren geplaatst (10 jaar garantie!).

- Kok was bezig met regelingen voor de Kerstbijeenkomst en verder ging alles goed.

- Ronald was het na problemen met zijn manager helemaal zat op zijn werkplek en solliciteerde bij Coca Cola als onderhoudsmonteur in het geautomatiseerde magazijn.

Daarmee zou ook een eind kunnen komen aan de vele klussen in het buitenland met vele nachten in hotels, waarbij hij ook veel bij zijn gezin weg was. En hij kon melden dat hij was aangenomen bij Coca Cola, ging werken in dienstploegverband en van zijn hoogste oude baas de verzekering had dat hij altijd mocht terugkomen! Dus Ronald blij en zijn vrouw en kinderen blij! Mooi toch.

- Bart meldde dat op 31 oktober de regionale veteranendag Hart van Brabant zal plaats vinden, met o.a. een verhaal van Generaal bd van Uhm!!

- Eric was net als wij blij dat het hem eindelijk lukte aanwezig te zijn. Zijn hand was net uit het gips na een stevige reactie op een hem toegebrachte oorvijg. Hij was druk met de perikelen rond asielzoekers in Tilburg en Oisterwijk. Hij vertelde ook wat over de samenwerking met Defensie b.v. met Apaches met hun sensoren en het ‘snuffelteam’ van de Landmacht. Tenslotte vertelde hij naar de slagvelden van WO I te zijn geweest: zeer indrukwekkend, maar ook intens triest.

- Loek was voor het eerst naar een veteranendag KLu op vliegbasis Eindhoven geweest en dat was hem uitstekend bevallen: een soort reünie met post actieve en actief dienende veteranen! Wat fysieke probleempjes gehad, maar weer fit!

- Karel had ook even in de lappenmand gezeten, maar na grondig onderzoek bleek alles toch OK! En weer veel werk en zelfs overwerk.

- Vz Jan K. vond het leuk erbij te zijn en riep op naar de Kerstbijeenkomst VMVD op donderdag 10 december te komen: locatie ‘RIMI’.

- Tenslotte ik zelf: net terug van weekje Portugal bij een broer en volgende week een weekje Spanje bij een zwager. Het Comité 4/5 mei in Dongen is na de evaluatie van Dongen 70 jaar Vrij in 2014 al begonnen met plannen voor Dongen 75 jaar Vrij in 2019.

Bart wordt in dat verband gevraagd om info vanuit Tilburg en Hart van Brabant en Karel om info over zijn vrienden met rijdend oorlogsmaterieel.

 En toen was het tijd voor drankjes en onderling napraten, waarbij spannende ervaringen o.a. over para-springen en duiken werden uitgewisseld..

Graag de volgende keer (2 december a.s.) ook eens een vrouwelijke jonge veteraan aanwezig? (we zijn aan het zoeken!).

 

Schrijf 2 en 10 december in je agenda!!!

Ton Kolsteren


Terug
08-10-2015 Categorie: Zuid-West