Nieuws

Artilleriesymposium KMA

Op 22 oktober werd op de KMA een artilleriesymposium georganiseerd door de Cadettenwapenvereniging der Artillerie ‘de Artillerist’ onder voorzitterschap van Cadet-wachtmeester Sijmen van der Meer.

Het symposium was een initiatief van Elnt Angelo Kaijser die de verdere organisatie ook ondersteunde en begeleidde. De term ‘artillerie’ was vooral van toepassing op de achtergrond van zowel de organisatoren als de sprekers en niet zozeer op de inhoud van hun lezingen. Want het ging om de rol van de moderne officier in de huidige tijd en meer in het bijzonder in operationele omstandigheden. Als eerste spreker gaf Lgen bd van Loon zijn visie op allerlei ontwikkelingen in de wereld om ons heen en op de internationale veiligheidssituatie. In een aantal kernbegrippen vertaalde hij die situatie naar de gevolgen voor de krijgsmacht en voor de taken en rollen van de officier in een steeds complexere wereld.

 

Als tweede spreker sloot Kapitein Feenstra daarop uitstekend aan. Hij vertelde over zijn ervaringen als VN-waarnemer in Syrië en legde de toehoorders een aantal dilemma’s voor waarmee hij in die situatie werd geconfronteerd. Aldus ontstond een goede interactie met het publiek, zowel met de aankomende officieren als met de officieren met de nodige uitzendervaring.

Artillerie Symposium 2015

Als we beide lezingen kernachtig zouden moeten samenvatten zou dat met het woord ‘nadenken’ kunnen. Oftewel: denk na voordat je wat doet en bij wat je doet en overweeg de mogelijke consequenties van je handelen in situaties die zich niet lenen voor standaardoplossingen. Ten slotte nam C-VustCo, Kolonel Jeulink het woord. Hij sprak zijn waardering uit voor het symposium dat grote indruk op iedereen had gemaakt en waarover nog lang zou worden nagepraat.

Artillerie Symposium 2015

De Sinte Barbara zal meer uitgebreid verslag doen van de lezingen. Over enige tijd zal hij de cadetten nader informeren over de ontwikkelingen op vuursteungebied. Een symposium als dit smaakt naar meer. De VOA zal doorgaan dit soort activiteiten te stimuleren en te ondersteunen. Niet alleen omdat dat interessant is, maar ook nuttig en waardevol voor zijn leden.

Artillerie Symposium 2015

 Artillerie Symposium 2015

Artillerie Symposium 2015


Terug
28-10-2015 Categorie: Algemeen