Nieuws

November bijeenkomst Gelderland

Een korte terugblik op 50 jaar Chez Armand stemt ons allen tot tevredenheid en bracht ons in contact met leden van onze afdeling, die voor het eerst de weg naar de Bodega wisten te vinden. Twee van hen, Cees van der Hulst en Rob van der Graaf zorgen er voor dat we vandaag met z´n tienen zijn. Welkom heren, we hopen jullie nog vaak te mogen begroeten.
Cees Venemans herinnert ons aan het feit dat Ap Tresling de afgelopen week 100 jaar zou zijn geworden. Hij doet dat niet voor niets, want als penningmeester meldt hij ons het vreugdevolle bericht dat de kas het toelaat een dronk uit te brengen op ons toenmalige oudste lid, die een week na de door hem bijgewoonde Barbaraviering in 2013 overleed op 98-jarige leeftijd. Kan het mooier, een borrel van het bestuur ter nagedachtenis aan een onvergetelijke vriend?

 Dronk uitgebracht op Ap Tresling, die afgelopen week 100 jaar oud zijn geworden.

Er wordt een dronk uitgebracht op Ap Tresling, die in de afgelopen week 100 jaar oud zijn geworden.


Onze voorzitter Jos Hekking is met vakantie, maar heeft zijn mede-bestuursleden laten weten er in december a.s. na vijftien jaar definitief een punt achter te willen zetten. Slaat toch in als een bom en wat moeten we nu? Zo onverwacht voelt niemand zich geroepen het stokje over te nemen. Eerst maar op 4 december samen Sinte Barbara vieren en dan op 18 december Jos op gepaste wijze uitzwaaien wordt het plan. We spreken af allen goed om ons heen te kijken wie het meest geschikt zou kunnen zijn. Als afdeling Gelderland komen we hier uit is ons aller overtuiging.


Onze ere-kanonnier en trouwe bezoeker Rien de Jong biedt een drankje aan met als reden dat hij zeventig jaar geleden zijn carrière begon als marinier. Zijn overstap naar de KL bleek achteraf niet verkeerd, getuige zijn eindrang van generaal-majoor.

 Rien de Jong onze ere kanonnier biedt een rankje aan.


Jaap Dekker doet verslag van de Ledenraad: jaardag in januari a.s., waar we welkom zijn als we ons er voor aanmelden en datum en plaats van de Jaarvergadering 2016. Als we tijdig een begroting indienen kan het hoofdbestuur bijdragen in de kosten van een activiteit. Mogelijkheden te over voor excursies worden besproken.
Jos Penning, tevens verslaggever van dienst citeert uit de het medische sitrep van Evert van de Weerd, die goed aan het herstellen is. Wij sturen hem een opwekkende kaart met onze wensen voor een snel herstel.
Ton Regtuijt was onlangs vijftig jaar getrouwd en biedt een rondje aan. Gefeliciteerd Ton en nog vele jaren.


Onverwacht komt een lichtelijk beschonken, maar vooral vrolijke Marieke bij ons staan en vertelt vol overgave dat ze vandaag een honderd jaar oud huis in het centrum van Arnhem heeft gekocht en dat bericht graag aan ons kwijt wil, waarvan akte. Cees Venemans kan als oud-notaris niet nalaten te vragen naar de naam van de notaris. Haar antwoord stemt Cees tot tevredenheid: zat bij ons en heb ik zelf nog opgeleid. Met een paar van ons zet Jaap Dekker haar op de foto.

 Marieke drinkt op haar pas verworven huis.

Even later verlaat ze samen met haar vriend dansend de Bodega.


Al met al kan worden teruggezien op een gezellige bijeenkomst in onze Bodega, waar Hans Schumacher op het scheiden van de markt de glazen nog een keer laat bijvullen.

Jaap Dekker


Terug
17-11-2015 Categorie: Gelderland