Nieuws

Netwerkactiviteit “Steun in de diepte” voor en door GUNNERS

Netwerkactiviteit “Steun in de diepte” voor en door GUNNERS op 5 november 2015.
Wat ooit de kantine voor de officieren van het Wapen der Cavalerie was, was donderdag 5 november de verzamelplaats van de Gunners. Een significant aantal van onze leden, bestaande uit officieren in actieve dienst, reservisten en een enkele FLO’r, trokken naar de Bernhardkazerne te Amersfoort om aldaar deel uit te maken van onze najaars netwerkactiviteit 2015.

Steun in de diepte


Onder de naam, “Steun in de Diepte”, hebben we getracht in te gaan op een aantal onderwerpen die op dit moment zeer relevant zijn voor ons wapen. Zoals ons wapen dat de laatste jaren getart is door reorganisaties van ingrijpende aard. Ons wapen dat vooral klein van omvang is geworden, maar toch door met name politieke ontwikkelingen in Oost-Europa weer een grote rol kan gaan spelen. Ook NATO en internationale samenwerking hebben hierin een bepalende en belangrijke inbreng.


Zo sprak Chief FSAM 1GNC  over de diepe operatie, het diepe gevecht en de rol van de vuursteun hierin. Met medeneming van de resultaten van de oefening STRONG SWORD, onlangs door 1GNC uitgevoerd, moest geconcludeerd worden dat onze artilleristische vakkennis niet zo vanzelfsprekend meer is. Onze kersverse commandant van het VustCo, haakte daar direct op in en gaf aan dat het opleiden, trainen en vormen van vaklieden één van zijn stokpaardjes zal worden.


Chief JFC 11(IRF)Brig is ingegaan op de IRF brigade voor de standby-periode NRF 2015, natuurlijk met speciale aandacht voor het brigade vuursteunsysteem. Een geweldige uitdaging met verschillende nationaliteiten, maar toch werkend gekregen. Ook heeft hij het concept Very high readiness Joint Task Force (VJTF) aangetipt. De flitsmacht van NATO welke na 2016 operationeel moet zijn. Hij sloot af met een aantal scherpe stellingen, die tot de nodige vragen, opmerkingen en discussie leidden.


Commandant VustAfd/MN ArtyBn was de laatste spreker en heeft zijn ervaringen gedeeld over het M(ulti)N(ational) ArtyBn, dat voor de NRF 2015 periode was (en nog steeds is) opgehangen aan de IRF Brigade. Heel duidelijk kwam naar voren dat dit ArtyBn een extra wissel trok op de VustAfd en het VustCo. 4 Nationaliteiten binnen het afdelingsniveau vergt een intense voorbereiding en training en dan nog, door met name verschillende CIS en VL middelen, blijft het “behelpen”. De opvolgende discussie tekende zich vooral met de vraag: moeten we dit blijven doen? Voor het jaar 2019 staat er al weer een NRF periode voor de deur!

Ik mag zeggen dat onze al eerder genoemde commandant VustCo zich, gedurende de lezingen en de discussies, zeer duidelijk heeft uitgesproken over zijn visie voor ons wapen en de vuursteun in het algemeen. Vakmanschap, het brigadevuursteunsysteem en internationaal samenwerken zijn belangrijke bouwstenen van zijn boodschap.

Mijn rol: als uw voorzitter heb ik een openingspraatje gehouden met een update van een aantal ontwikkelingen binnen de VOA en een korte introductie van het thema en de sprekers.


Vervolgens heb ik de rol van een soort dagvoorzitter op mij genomen met het doel een en ander in de juiste banen te leiden.


Natuurlijk werd het nuttige met het aangename verenigd. Na gedane arbeid was er aan de bar voor eenieder een drankje en een hapje. Zo hebben we nog een goed uurtje gezellig “entre nous” over allerlei artillerie koetjes en kalfjes kunnen keuvelen. Ook dat is belangrijk in de afdeling GUNNERS!


We mogen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst en nu op naar St. Barbara,

Uw voorzitter afd GUNNERS


Terug
19-11-2015 Categorie: Gunners