Nieuws

Viering St. Barbara Noord

Nadat alle deelnemers zich gemeld hadden, helaas hadden een aantal zich op het laatst af moeten melden o.a. de voorzitter (Dick Heyse) wegens overlijden zwager en René Korsaan ook wegens overlijden, daarnaast een iets gelukkiger reden Pier Gongrijp had zijn huis verkocht en ging dat vieren,  vond de dag voorzitter (Harry Voorbij) dat het tijdVie werd voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Hij begon met het welkom heten van Herman Schonewille als nieuw lid van de afdeling.
Gelukkig waren ons geen leden ontvallen.
In tegenstelling van het bericht van vorig jaar over “de bodem van de schatkist” kon hij meedelen dat
wij iets rijker geworden waren en wel € 8.-.
De door ons medegeorganiseerde ALV in Heerenveen had menig Noord lid ertoe gebracht deze te bezoeken en was in goede aarde gevallen.
Hierna werd met het traditionele Barbara bittertje een dronk uitgebracht op onze beschermheilige en
konden we aan tafel.
Zoals gewoonlijk (gelukkig) had Wim Hendriks zijn Barbara-beeld bij zich, zodat wij toch wat in de
gaten werden gehouden door onze patrones.


Na het vullen der glazen werd een dronk uitgebracht op Zijne Majesteit de Koning, gevolgd door een het zingen van het 1e couplet van het Artillerielied.
Vanwege het ontbreken van de gedachte Barbara legende vertolker werd de legende door
Harry Voorbij voorgedragen.
Hij had het over een schone maagd, die werd belaagd. Het overgaan tot het christendom werd door
haar vader niet in dank afgenomen en dus werd haar hoofd van haar lichaam gescheiden.
Dit werd door de hemel beloond met een bliksem.
Waarna Barbara onze beschermheilige werd.


Na het hoofdgerecht was Henk van ’t Veen zeer bereid om toestemming te geven tot opstijgen en het traditionele ten gehore brengen van het 5e couplet van het Artillerielied.
Na het dessert was er nog koffie aan de bar en werd een ieder een zeer voorspoedig 2016 gewenst
en we rekenen op een grote opkomst op onze Nieuwjaarsborrel.


Terug
07-12-2015 Categorie: Noord