Nieuws

Barbaraviering Zuid-West 3 december

Ad Schouten was er weer vanuit Zeeuws Vlaanderen, Miel Duijsens meldde zich weer na een lang ‘ziekteverlof’, maar we misten nog Voorzitter Ben Mooren, die nog herstellende is en daarin goede vorderingen maakt. Ben had oud-voorzitter Ton Kolsteren verzocht het uitgedunde bestuur te steunen en deze Barbaraviering voor te zitten.

Na een aperitief met o.a. een Barbarabitter nodigde Ton het gezelschap uit aan tafel in de ‘Tuinkamer’. Daar stond een mooi gedekte tafel en een tafeltje met een mooi Barbarabeeld tussen 2 kaarsen en een oude artillerie halsdoek (12 Afdva!). Toen ieder gezeten was, sprak Ton de hoop uit dat we een stemmige en gezellige Barbaraviering zouden hebben met weer een echt Barbaraverhaal en de bekende 3 coupletten van ons Artillerielied.

Maar eerst gaf hij nog Art Eger het woord om het laatste nieuws te melden over zijn echtgenote die zo plots ernstig ziek werd en nu van een zware operatie en coma moet genezen. Het gaat haar naar omstandigheden goed, op zich al een wonder!


Na het voorgerecht kreeg Frans Ruczynski de gelegenheid om een ‘serieus’ Barbaraverhaal voor te dragen. In 2010 had hij al verhaald over de innige relatie tussen de heiligen Barbara en Nicolaas. Nu wilde hij ons het echte verhaal over de ‘universele heilige’ Sinte Barbara vertellen. Na vele ingewikkelde termen als iconografie, hagiografie, enigmatisch en de Legenda Aurea werd hij weer voor ieder begrijpelijk en leerde ons het volgende. Barbara, dochter van de rijke heidense zakenman Dioscuros, leefde in Nicodemië in de tijd van de keizer en christenvervolger Maximianus (285 – 305). Stiekem bekeerde zij zich tot het christendom en liet een derde raam aanbrengen in een voor haar te bouwen toren (naar de Drie-Eenheid). Zo kwam haar vader achter haar bekering en
-volledig over de rooie- stelde hij haar voor de keuze: of weer de Romeinse goden gaan vereren of vreselijke martelingen. Ze koos voor het laatste, maar steeds herstelden de toegebrachte wonden vanzelf. Uiteindelijk besloot Dioscuros haar zelf te onthoofden. Na die wandaad werd hij plotseling getroffen door een bliksemschicht, die hem verraste en veraste.


Hierna werd even een pauze in Frans’ betoog ingelast, omdat de 2e gang werd opgediend.
Ondanks de afwezigheid van pro-cantor Ben Mooren, werd daarna volgens plan staand het eerste couplet van het Artillerielied gezongen! En dat klonk prima uit die gesmeerde kelen.

Vervolgens hervatte Frans zijn Barbaraverhaal en vertelde hij hoe Barbara meestal wordt afgebeeld: jong, rijk gekleed, met een lichtkrans om haar hoofd, soms een zwaard (vanwege haar onthoofding) en altijd met een toren naast haar of in haar hand (met steeds drie vensters). Van wie is Barbara patroonheilige? Dat zijn veel beroepsgroepen: gevangenen (vanwege haar opsluiting), architecten (vanwege het derde raam dat ze in haar toren liet maken), klokkengieters en klokkenluiders (omdat haar toren op een klokkentoren lijkt) en allen die te maken hebben met kruit/explosieven (vanwege de bliksem die haar vader doodde): artillerie, wapensmeden, mijnwerkers, brandweerlieden en uiteindelijk ieder die een vuurwapen hanteert.
Frans eindigde zijn betoog met een klein gebedje voor artilleristen: “Heilige Barbara, lieve vriendin, leg het schot er midden in”. Met recht een ‘schietgebedje’!
In plaats van het vroeger traditionele boegeroep viel Frans een waarderend applaus ten deel. Waarnemend voorzitter Ton dankte hem voor zijn voordracht en alle research er aan voorafgaand.

En daar we nog even ruimte hadden voor het hoofdgerecht kreeg onze oudste artillerist Flip/Jan Zwartelé het woord over het 4e couplet van het Artillerielied en het door hem te commanderen ‘Opstijgen’ en ‘Afstijgen’. Het linkerbeen op de stoel, het rechter op de tafel, maar wat als je geen linkerbeen meer hebt? Gewoon blijven staan of zitten! En hoe moet het als een vrouwelijke artillerieofficier Barbara komt meevieren? Moet zij dan ook meezingen “Daarom de schoonste vrouwen heeft hij naar hartenlust” en “Lang leev’ die forse knapen, des legers schoonste sier”? Hier ligt nog duidelijk werk voor de Traditiecommissie!

Na deze ludieke, maar terechte vragen werd een voortreffelijk hoofdgerecht geserveerd en konden we ons alvast voorbereiden op de ‘meisjes schoon van leden’.
Dit 4e couplet werd enthousiast meegezongen, zelfs een 2e stem werd hoorbaar.
Helaas was dit jaar de Commandant van de Bergsche Battery’ er niet bij om met zijn kleine kanon ‘Piccolo’ een schot te lossen, maar voorzitter Ben Mooren zal proberen beiden er volgend jaar weer bij te hebben.

Een heerlijk dessert vormde de inleiding tot het opstaan van onze oudst aanwezige artillerist Flip en zijn commando ‘Opstijgen’. Zonder ongelukken voerde een groot deel van de aanwezigen de exercitie uit en werd het 5e couplet (‘tot roem van ’t Regiment’) meerstemmig gezongen. Ook het afstijgen verliep zonder ongelukken en dus hadden we het laatste item op de menukaart “Koffie’ echt verdiend.   
Alles bijeen: een prima diner, erg gezellig en slechte akoustiek.  

De volgende ZW-bijeenkomst met Jaarvergadering vindt weer plaats in ‘De Fazanterie’ en wel op donderdag 4 februari 2016.


Het Bestuur van Zuid-West wenst alle lezers een voorspoedig en m.n. gezond 2016!

Ton Kolsteren

 


Terug
09-12-2015 Categorie: Zuid-West