Nieuws

December bijeenkomst Gelderland

Een week later dan gebruikelijk treffen we elkaar de18e december op ons  vertrouwde adres, de Bodega voor onze aatste bijeenkomst voor de Kerst. Daar onze voorzitter Jos Hekking zijn mede-bestuursleden in oktober heeft meegedeeld per eind 2015 definitief een punt achter zijn vijftienjarig voorzitterschap te willen zetten is hier toch sprake van een bijzondere bijeenkomst, een soort commando-overdracht. Hierbij is normaliter sprake van een opvolger, maar in dit geval is die er (nog) niet. Geen nood, de overige bestuursleden hebben voor hetere vuren gestaan. Ze zijn ervan overtuigd tijdig een geschikte opvolger te vinden en tot het zo ver is wordt gezamenlijk als collegiaal bestuur geopereerd.

 

Jaap Dekker neemt het initiatief de leden per e-mail te attenderen op deze bijzondere bijeenkomst met als resultaat volle bak en als speciale gasten voorzitter VOA Bart Rosengarten en penningmeester Teun van der Plas. Hans Schumacher is het zowaar gelukt voor vanavond het percentage Rijders op 28,6 % te brengen. Wel veel in vergelijking met 7,2 % Mariniers, 42,8 % Veldartilleristen en 21,4 % Luchtdoelartilleristen.

Als verrassing komt om 17.30 uur Tineke, de vrouw van Jos ook binnen.

Jaap Dekker steekt als ceremoniemeester van wal en geeft na zijn welkomstwoord Cees Venemans het woord. Vanwege zijn recente verjaardag biedt Cees ons een drankje aan en richt zich tot onze na vandaag oud-voorzitter Jos Hekking. Hij roemt Jos voor het vele werk dat deze gedurende de afgelopen vijftien jaar voor de VOA in het algemeen en voor afdeling Gelderland in het bijzonder heeft gedaan, het vele archiefonderzoek,  het vastleggen van de geschiedenis van de afdeling Gelderland, het onlangs verschenen Generaalsboek en nog veel meer. Ook wordt Jos door Cees bedankt voor zijn “pastorale arbeid”, de aandacht voor de leden bij ziekte en andere vervelende omstandigheden. Als blijvende herinnering aan deze periode en dank biedt Cees hem namens de afdeling een kardoes uit 1944 van een 25-ponder met inscriptie aan.

 

Daar we na de door Cees aan het adres van Jos geuite loftuitingen dorstig zijn geworden laat Rien de Jong de glazen vullen vanwege zijn 91e  verjaardag gisteren 17 december. Hij staat hierbij uitvoerig stil bij zijn diensttijd die hij begon bij het Korps Mariniers. Na zijn uitzending naar het voormalig Nederlands Indie en Korea kreeg hij de kans over te gaan naar de Koninklijke Landmacht, waar de bevorderingsmogelijkheden beter waren. Dit bleek achteraf, gelet op zijn eindrang van generaal-majoor een goede beslissing. Ook vertelde hij met gepaste trots over zijn stage bij 14 Afdva, destijds onder commando van lkol Cees Koster, die later als B LS zijn carrière zou afsluiten. Tijdens die stage werd Rien door Koster tot erekanonnier benoemd, hetgeen hem, zoals nadien hem meegedeeld door de brigadegeneraal Ben Bouman, toegang verschafte tot de activiteiten van de VOA. Als leden van de afdeling beschouwen wij het als een eer dat Rien zo trouw onze bijeenkomsten bezoekt. Nog vele jaren Rien in goede gezondheid en in ons midden gewenst.

Bart Rosengarten is samen met Teun van der Plas niet voor niets naar Arnhem gekomen. Evenals Cees zwaait hij Jos alle lof toe voor 15 jaar voorzitterschap VOA  Afdeling Gelderland. Als dank overhandigt hij hem bij hoge uitzondering de VOA-legpenning met inscriptie GE, hetgeen slaat op Gelderland, SCHIET omdat artilleristen het schieten tot kunst verheven hebben en SCHRIJVER, gelet op de vele artikelen en boekwerken die Jos het licht heeft doen zien.

 

Ook Frits Richert richt zich hierna tot Jos en overhandigt hem als blijk van waardering de “Bloemlesinge uit de Beschryvinge van de Artillerye” uit 1681 en adviseert Jos hierbij zijn kennis te onderhouden, maar in het bijzonder voor wat betreft de beschrijving “Hoe hou je je kruit droog”.

Als Tineke ook nog een fraai boeket wordt aangeboden is het tijd voor een dankwoord van de bijna oud-voorzitter

waarna onze pro-cantor Hans Schumacher, die ons al drie coupletten van het Artillerielied tussen de verschillende sprekers door heeft laten zingen, ons wil laten opstijgen voor het laatste couplet. Gelet op de volle, niet al te stabiele tafeltjes wordt, evenals tijdens ons Barbarafeest geïntroduceerd, op de pony opgestegen.

Wat voor manier van opstijgen is dat? Vraagt u zich af. Welnu, we draaien allen onze fauteuil om en zetten de rechtervoet op de zitting en zingen uit

volle borst “Hoera ! Dus voor ons wapen, Lang leev' de kanonnier”.

 

Na een laatste glas wensen we elkaar prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en tot vrijdag 8 januari a.s.

Jos Penning

 


Terug
27-12-2015 Categorie: Gelderland