Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst met partners op woensdag 20 januari 2016

De voorzitter (Dhr. Heyse) kon na een geanimeerde ontvangst, waarin vele nieuwjaarswensen werden uitgewisseld, 14 deelnemers verwelkomen.

Alleen Chris van Malkenhorst was nog onderweg.

Hij blikte (gelukkig niet echt) terug op 2015.

De mede door ons georganiseerde ALV (Dick stond borg voor de Univézaal) was een groot succes met evenwel maar 70 deelnemers.

Blijkbaar is de weg naar het noorden (zelfs met een spreker als Foppe de Haan) niet door het overgrote deel van de VOA te vinden.

Het bezoek aan de Zuidlarense molen “De Wachter” is weliswaar met een selectgezelschap goed verlopen. We zijn weer wat wijzer geworden.

Bij Mieke en George Everdij mochten we de jaarlijkse BBQ/buffet houden, waarbij door hem de verbouw van de boerderij en de  problemen met de hoogspanningsleiding werden uitgelegd.

Dan de Barbaraviering die werd geteisterd door het uitvallen van deelnemers (waaronder ikzelf) in verband met familieomstandigheden.

De drie bijeenkomsten van de ledenraad leverde voor de afdelingen een verruiming van financiële mogelijkheden op. We hebben een voorstel voor een project ingediend (nog geen antwoord) betreffende een bezoek aan museum Wierdenland met aansluitend een lezing over de opgeheven dienst Luchtbewaking.

Ook dit jaar is ons geen lid ontvallen en dat moesten we maar lang zo houden.

Over 2016 valt verder nog te melden dat naast het reeds genoemde project we trachten weer een BBQ te houden en uiteraard een Barbaraviering.

Laten we een toast uitbrengen opdat wij als afdeling Noord als vitale eenheid mogen blijven functioneren.

Hierna werden wij aan tafel geroepen voor een voortreffelijk diner. Na de koffie (veel te laat zoals gewoonlijk) werd deze bijeenkomst afgesloten.


Terug
22-01-2016 Categorie: Noord