Nieuws

Januari bijeenkomst, tevens de 585e

Uitbater Boudewijn biedt ons traditiegetrouw de eerste borrel van het nieuwe jaar aan, vakkundig geserveerd door Brenda, dochter van de vorige, inmiddels gepensioneerde uitbater Wim Willemsen.

Hans Schumacher heet om 18.00 uur de aanwezigen welkom en stelt de vraag “hoe verder met het voorzitterschap ?”,daar zich tot nu toe niemand voor deze taak heeft aangemeld. Ook nu voelt geen van de aanwezigen zich geroepen.

Hij vermeldt dat Cees Venemans doorgaat als penningmeester, lid ledenraad Jaap Dekker de functie van secretaris waarneemt en Jos Penning de verslagen voor Sinte Barbara zal verzorgen.

Zelf is hij, gelet op zijn vele drukke bezigheden bereid medio 2018 het voorzitterschap op zich te nemen. Gelet op zijn optreden vanavond solliciteert hij ongewild naar het voorzitterschap a.i. Wordt vervolgd.

Dorstig geworden van (het luisteren naar) al deze woorden onderbreekt Marius van Pelt het betoog van Hans Schumacher en biedt een borrel aan omdat zijn echtgenote haar eerste AOW heeft ontvangen en de oud-conservator van het Rijdersmuseum 88 jaar is geworden. En passant maakt hij een foto van Jaap Dekker, die altijd de foto's verzorgt, maar als gevolg daarvan nooit zelf op een foto staat. Bij deze voor 2016 rechtgezet Jaap, je staat er goed op. In 2017 mag je weer op de foto.

Cees Venemans deelt zijn financieel overzicht uit. Dat gaat over zo weinig geld, dat niemand hier nog een vraag over durft te stellen. Conclusie: Cees is een goede penningmeester, hij mag blijven.

Evert van de Weerd, een van onze twee infanteristen is na een forse medische ingreep gelukkig weer in ons midden. Het gaat weer zo goed met hem dat hij na vijfentwintig jaar verkering zijn geliefde Helene tot zijn wettige partner heeft gepromoveerd en ons daarom de laatste borrel van deze bijeenkomst aanbiedt.

Voldaan en tevreden keren we huiswaarts.

Jos Penning


Terug
27-01-2016 Categorie: Gelderland