Nieuws

Februari bijeenkomst, tevens de 586e

Mede als gevolg daarvan waren we al vroeg in Arnhem, maar tot onze opluchting lukt het anderen steeds weer om er nog eerder te zijn. De teller stopte uiteindelijk bij 9 aanwezigen, een wat magere, middelmatige score. Rien de Jong had zich afgemeld wegens zijn jaarlijkse deelname aan het regimentsdiner ter gelegenheid van de verjaardag van Van Heutsz. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Ook onze vaste fotograaf Jaap Dekker had zich afgemeld wegens vakantie aan de andere kant van de Middellandse Zee.

Ton Rechtuyt was drie dagen geleden 78 jaar geworden en vond dat een goede reden ons een drankje aan te bieden. Dat vonden wij ook, dus Ton van harte gefeliciteerd en we wensen je nog vele jaren in goede gezondheid.

Kwart voor zes nam Hans Schumacher als TDV (tijdelijk dienstdoend voorzitter) het woord, niet alleen om allen welkom te heten, maar ook om Henk Kimenai in ons gezelschap te introduceren.

 

 

 

 

 

 

 

Na zijn basisopleiding werd hij als dienstplichtige van de lichting 1962-5 geplaatst op de SROA om zich ondermeer te bekwamen in de 25-ponder. Na zijn benoeming tot kornet werd hij geplaatst in het depot artillerie in Ossendrecht, waar hij naar eigen zeggen veel mensenkennis opdeed. Hij kijkt dan ook met plezier terug op zijn diensttijd. Na zijn afzwaaien studeerde hij medicijnen, werd huisarts en ging na zijn pensionering twee maal naar Kenia voor Rotary-dokters.

 

 

 

 

 

Nu maar hopen dat deze introductie niet voor niets is geweest en Henk ook lid van onze vereniging en regelmatige bezoeker van onze bijeenkomsten wordt.

De TDV vervolgt zijn mededelingen met een korte uiteenzetting van het plan om als afdeling een à twee maal per jaar een museum te bezoeken. Vooralsnog wordt gedacht dit voorjaar de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging (HCGLVD) in de Lgen Bestkazerne (voormalige vliegbasis De Peel) te Vredepeel te bezoeken. De leden van de afdeling zullen hierover per e-mail worden geïnformeerd.

 

 

 

Frits Richert weet een goed middel om al deze informatie goed tot ons te laten doordringen en biedt ons daarom een borrel aan. Leuke geste Frits, bedankt.

Ter gelegenheid van de eerste succesvolle APK van mijn auto bood ik de laatste borrel aan, waarna allen huiswaarts keerden uitgezwaaid door uitbater Boudewijn en de altijd opgewekte Brenda.

                                                                                                                                                                            Jos Penning


Terug
26-02-2016 Categorie: Gelderland