Nieuws

Bevordering Commandant Vuursteuncommando

Het bestuur en de leden van de Vereniging Officieren Artillerie wenst Kolonel Rob Jeulink geluk met zijn nieuwe functie en zijn bevordering tot Brigade-generaal!

Hij begint op 25 april als plaatsvervangend directeur Plannen bij de Defensiestaf. Hij begint aan deze functie in Den Haag onder gelijktijdige bevordering tot brigadegeneraal.

De 55-jarige Jeulink begint zijn militaire loopbaan in 1980 als dienstplichtig artillerieofficier bij 11 Afdeling Rijdende Artillerie. Daarna gaat hij naar tot de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na afronding van zijn studie vervult hij functies bij 11 Afdeling Rijdende Artillerie, waaronder die van batterijcommandant. Ook is hij commandant van de specialistisch militaire opleiding veldartillerie op het Artillerie Opleidingscentrum.

Na de Hogere Militaire Vorming in Rijswijk, gaat Jeulink als stafofficier logistiek naar het Nationaal Commando in Gouda en vervolgens als hoofd Logistiek naar de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Daarna is hij onder andere docent Operaties/Tactiek bij de Hogere Militaire Vorming aan het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk en commandant van 14 Afdeling Veldartillerie in ‘t Harde.

Deze artillerie-eenheid schoolt onder zijn leiding om en wordt gereedgesteld voor ontplooiing in zowel Bosnië als Irak. Jeulink gaat zelf in 2004 naar Bosnië als commandant van de Liaison & Observation Teams in de Multinational Taskforce Northwest. Deze organisatie is dan verantwoordelijk voor de monitoring van het vredesproces en telt in die tijd 11 nationaliteiten.

In 2005 komt Jeulink als sectiehoofd bij de nieuwe Directie Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen van de Defensiestaf in Den Haag. Daarna volgt een plaatsing bij de Staf van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht waar hij in 2009 als kolonel hoofd is van de afdeling Bestuursondersteuning. In 2012 verdiept hij zich gedurende een jaar in strategische veiligheidsvraagstukken aan het Royal College of Defence Studies in Londen. Hierna verruilt hij Londen voor Den Haag voor de functie van hoofd Afdeling Landoptreden bij de Directie Plannen van de Defensiestaf.

Sinds september 2015 vervult Jeulink zijn huidige functie.

 


Terug
16-04-2016 Categorie: Algemeen