Nieuws

Excursie naar het gebied van "de slag om de schelde"

Groepsfoto voor het Bevrijdingsmuseum Zeeland

Omdat dit zou gebeuren in een eendaagse excursie moest dat bezoek beperkt blijven tot het noordelijk gedeelte van het oorlogsgebied in de maanden september tot (begin) november 1944. Op donderdag 14 april heeft een groep van 18 deelnemers (11 Haagse VOA leden, 2 Haagse VOC leden, 1 Rotterdams VOA lid en 4 VOA leden van de afdeling Noord-Brabant West aan deze excursie deel genomen. Helaas hadden 3 Haagse VOA leden wegens gezondheidsperikelen op korte moeten afzien van deelname.

Onderweg werd nog even aan de jongere en oudere geschiedenis herinnerd.  Reisleider Piet Antonissen wees even ten noorden van Steenbergen op enkele bunkers, restanten van de Brabantse Waterlinie die tijdens de 1e en in aanloop naar de 2e Wereldoorlog moest dienen om de Nederlandse  neutraliteit te benadrukken en daarna even ten noorden van Bergen op Zoom op restanten van Fort de Roovere, een van de forten die tijdens en na de 80-jarige oorlog deel uit maakten van de vesting Bergen op Zoom.

In Zeeland ging de rit allereerst naar het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp waar Stef Traas, zoon van initiatiefnemer Kees Traas de groep ontving en kort in ging op de geschiedenis van deze ietwat uit de hand gelopen hobby. Na koffie en appeltaart gaf een van de vrijwilligers van het museum een inleiding voor het bezoek aan het museum en liet vervolgens de groep los voor een inleidende film en daarna een rondgang door het museum. De soep- en broodjeslunch daarna ging er goed in. Het museumbezoek werd afgerond met een rondgang door het in aanbouw zijnde bevrijdingspark, een 3 hectare groot terrein waar in buitenopstellingen en een nieuw 3.000 m² tentoonstellingsgebouw in 2019 een vernieuwd en vergroot museum gereed moet zijn. Opmerkelijk is dat vrijwel alle werkzaamheden door vrijwilligers en welwillende bouwfirma's worden verricht, een bewijs hoezeer de bevolking nog steeds betrokken is bij wat er in het gebied zich allemaal heeft afgespeeld.

Het volgende punt dat werd bezocht, was het monument aan  de Sloedam. Het kostte enige uitleg om aan te geven wat zich daar eind oktober/begin november heeft afgespeeld omdat het landschap door inpolderingen vooral voor het Vlissingse industriegebied, totaal is veranderd. Het grote tableau werkte daarbij verhelderend. Het monument verwijst ook nog naar de strijd die Franse troepen in de meidagen 1940 in dit gebied hebben gevoerd met misschien het meest op vallende het spoorviaduct direct naast het monument dat naar de gesneuvelde Franse commandant generaal Maillard is vernoemd.

De terugrit richting Noord-Brabant ging gedeeltelijk over de oude weg Bergen op Zoom – Vlissingen zodat in de bocht nabij de buurtschap Korteven kon worden gestopt om een indruk te krijgen van de hoger gelegen Brabantse Wal en de in 1944 nauwere toegang tot de Kreekrakdam waar de Canadezen en Duitsers van 6 tot 24 oktober 1944 vochten om een stukje van amper 2km terrein met aan beide zijden zware verliezen.

Het laatste punt was het Canadese oorlogskerkhof net buiten Bergen op Zoom waar de gesneuvelden liggen van de gevechten in Westelijk Noord-Brabant en Zeeland. Opvallend vonden de bezoekers de spreiding in leeftijd van de gesneuvelden, van amper 18 tot ver in de 30. Piet Antonissen herinnerde er nog even aan dat niet alle generaals in bed sterven en verwees naar het graf van een Canadese brigade-generaal der Artillerie van 46 jaar. Omdat het tijdschema wat ruimte liet, werd ook nog een kort bezoek gebracht aan het naast gelegen geallieerde oorlogskerkhof waar de meerderheid van de graven zijn van luchtmacht personeel maar waar ook 18 Polen liggen begaven.

De verdere terugreis verliep vlot ondanks wat file problemen bij Rotterdam zodat met maar 10 minuten achterstand op het schema het stationsplein van NS station Voorburg werd bereikt. Met dank aan  chauffeur Peter die de groep – en dat nog wel op zijn verjaardag – voortreffelijk had vervoerd, kwam een einde aan deze excursie.


Terug
19-04-2016 Categorie: 's-Gravenhage