Nieuws

April bijeenkomst, tevens de 588e

Jaap Dekker neemt, bij afwezigheid van Hans Schumacher, als WTDV (waarnemend tijdelijk dienstdoend voorzitter) de honneurs waar en heet allen welkom. Hij introduceert Ed Meier, reserve officier b.d. der Artillerie, maar nog geen lid van onze vereniging. Wat niet is kan hopelijk nog komen, want ons ledental loopt de laatste jaren helaas gestaag terug.

Verder roept hij allen op zich aan te melden voor de op 1 juni a.s. geplande excursie naar de Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging in de Generaal Bestkazerne, meer bekend als de voormalige vliegbasis De Peel.

Adriaan van Hoffen werd 26 maart jl. 78 jaar, hetgeen het eerste rondje opleverde. Adriaan, mede dank zij zijn muzikale activiteiten als drummer van een dixielandband nog in perfecte conditie: van harte en nog vele jaren.

Zelf kwam ik als verslaggever van dienst tot de ontdekking dat ik vijfenvijftig jaar geleden in april 1961 als kornet de SRO Lua in Ede verliet en dat mijn toenmalige sectiecommandant Elnt Henk van Randwijk mij ook lid van de VOA had gemaakt. Een dubbel jubileum en een drankje waard.

Het derde rondje werd ons aangeboden door Peter Siebelink met volgens Peter als reden dat Cees Venemans het tijd vond dat Peter een rondje aanbood. Een ongeloofwaardige reden natuurlijk, want dat zou Cees nooit zeggen. De echte reden heeft te maken met het feit dat de zon weer schijnt in Peters leven en dat onderstreept hij graag met een drankje.

We hadden zo genoten van de vele overheerlijke door Brenda gemaakte en geserveerde borrelhapjes dat een etentje na afloop er niet meer in zat. Jos Penning

 


Terug
29-04-2016 Categorie: Gelderland